Kuhmon kaupungissa on otettu tavaksi pyytää Puolustusvoimilta lausunto harkittaessa rakennusluvan myöntämisedellytyksiä Vuosangan ympäristössä. Lausuntojahan saa pyytää vaikka paavilta, mutta miten sitten suu pannaan, kun Puolustusvoimat sanoo, ettei puolla luvan myöntämistä? Millä laillisilla perusteilla lupa evättäisiin? Evätähän se silloin pitäisi, jotta lausunnolla mitään virkaa olisi. Taas jos Puolustusvoimien kielteinen kanta ei olisi edes mahdollinen, miksi pyytää lausuntoja ja kuormittaa virkakoneistoa. Yksin luparatkaisujen pitkittyminen turhaan kuukausitolkulla on iso riesa. Yhdistys teki asiassa 13.1.2010 vireillepanon.

Rakennusvalvonta on hankalassa rakosessa. Vahvistetussa maakuntakaavassa esitetään selvästi lainvastainen suunnittelumääräys. Mitä lie sen kirjoittaja uneksinut, kun on määrännyt, että Vuosangan melu, tärinä ja paineet on otettava huomioon rakennettaessa Vuosangan ”lähialueilla”. Millä perusteella? Missä on Vuosangan lähialue, missä sen raja?

Pirulliselta kiusanteolta se tuntuu. Kaavaa kun pitäisi rakennuslupaharkinnassa noudattaa. Mutta pitäisi myös jokaisen remonttireiskan tapauksessa tietää, ovatko tontin melu-, tärinä- tai painevaikutukset esteenä luvalle. Sehän jää tietämättä. Puolustusvoimat on asiasta yhtä ulalla kuin kaikki muutkin. Ei sieltä kannata kysellä. Kun ei ole mitä soveltaa, on suosiolla oltava soveltamatta. Laki on samaa mieltä. Ristijärven tai Sotkamon suuntien rakentajat eivät tiettävästi tällaisten kanssa paini. Vinkki: Ongelma olisi helposti ratkaistavissa tulkitsemalla lupaharkinnassa Vuosangan lähialue metrin levyiseksi suikaleeksi. Onhan se lähellä.

Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontajaosto antoi päätöksen ja lausunnon, vaikka valvontajaostolla ei yhdistyksen käsityksen mukaan ole mitään tekemistä asian kanssa. Yhdistys teki oikaisuvaatimuksen.

PDF

Päivitetty 9.4.2010
Yhdistys on pyytänyt asiassa lisäksi neuvoa ympäristöministeriöltä.