Ympäristö

Ympäristöä on kaikki ihmisten ympärillä oleva. Muun muassa maankäyttö- ja rakennus-, kaivos-, metsä- ja metsästyslait ovat ympäristölakeja. Rakennusluvan myöntäminen ja kaavan vahvistaminen vaikuttavat ympäristöön. Luontokin on osa ympäristön käsitettä.

Pusikoituminen ja maiseman umpeenkasvaminen on tehnyt tehtäväänsä Vieksilläkin. Maataloutta harjoittaa yhä harvempi, mutta suurempi tila. Nykymaataloudelle käyttökelpoiset hajallaankin sijaitseva pellot ovat pysyneet suureksi osaksi avoimina. Kun peltopinta-alaa on välttämättä oltava runsaasti ja tarvetta on pikemmin sen kasvattamiseen, voidaan ehkä luottaa, että kovin moni yhä käytössä olevista pelloista ei tule kasvamaan umpeen. Jo pusikoituneiden tärkeimpien alueiden kunnostamiseksi tehdään Vieksillä hyvää työtä.

Suurten toimijoiden vaikutus näkyy, tuntuu ja kuuluukin Vieksillä. Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella suoritetaan kovapanosammuntoja. Raskaiden aseiden melu on Vieksillä puhuttanut paljon. Tykkikaluston ammunnoista on ainakin toistaiseksi luovuttu keväästä 2011 lähtien, mikä on vähentänyt voimakkaimpia meluvaikutuksia. Metsätalous muokkaa maisemaa. Metsähallitus on kunnostautunut vanhojen metsien hakkaajana. Metsäalueiden pirstoutuminen salomailla heikentää metsäpeuran elinoloja. Metsänuudistamistoimet jättävät jälkensä maaperään. Sähköyhtiö siirtää keskijännitejohtojaan maanteiden varsiin, mistä on aiheutunut merkittäviä maisemamuutoksia. Maakaapelointiin on osin siirrytty vain jakelulinjoissa. Yhtiön omat arvot ovat jääneet kirjaimiksi, kun paikallisten mielipidettä ei ole maanomistajia lukuunottamatta kuultu. Kyläyhdistys on joutunut hylkäämään kylän keskusalueen ilmeen kohentamiseksi ideoituja suunnitelmiaan ympäristön muututtua.

Vieksillä on monta arvokasta maisemakohdetta ja -aluetta, vaikka tunturi puuttuukin. Komeita vaaroja on useita, osa vanhoja kulttuuriympäristöjä toisten säilyttyä luonnontilaisina. Varsinkin vesistöjä on kaikkialla ja niistä jokaisen vettä voi juoda tai käyttää löylyvetenä, toisin kuin jossain muualla Kainuussa, jonne ”kehitys” on suuremmin ehtinyt. Vieksin maisemassa on todella paljon matkailun hyödynnettävissä olevaa.

Vieksillä on monia sellaisia ympäristöoloja, joiden myönteisiä puolia ei useinkaan tule huomanneeksi. Pimeys viehättää ja kylmyys vetää jossain puoleensa jopa kansainvälistä yritystoimintaa. Väljyys ja luonnonrauha ovat Vieksin parhaita ominaisuuksia. Hiljaisuus joskus mykistää.