Kainuun maakuntakaavan tarkistus

 

Kainuun Liitto on aloittanut maakuntakaavan tarkistamisen, mikä pitää tehdä määrävälein. Asiasta kerrotaan lisää näillä sivuilla, kunhan siitä riittävästi saadaan tietää.

Tarkistuksessa otetaan kantaa muun muassa Talvivaaran kaivosalueen laajennukseen, jos se on kaivosyhtiöllä asialistalla. Vuosangan osalta jää nähtäväksi mitä tarkistus mahdollisesti sisältäisi ja milloin siihen voitaisiin ryhtyä. Viiveitä asian etenemiselle saattavat aiheuttaa vireillä olevat aikaisempia kaavoja koskevat hallinto-oikeusprosessit.

Lisätietoja antaa Kainuun Liitto.