Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 19.3.2012 Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan (pdf), jossa ollaan esittävinään Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen melualue. Nähtäväksi jää, havaitseeko kaavaa vahvistava ympäristöministeriö melualueen olevan pohjaa vailla. Maakuntahallitukselle ja -valtuustolle tehtävä oli liian vaikea pala:

1) Melualue perustuu konsultin tekemään ympäristömeluselvitykseen, jossa kaikki Vuosangassa nykyisin käytettävät raskaat aseet ovat olevinaan mukana, mukaanlukien nykyinen tykkikalusto. Eivät ole. Esimerkiksi tykillä 122 H 63 ammuttiin (video) vain kaksi viikkoa meluselvityksen valmistumisen jälkeen ja oli ammuttu monessa aikaisemmassakin harjoituksessa, ja paljon. Kun tykkityyppi ei sattunut lähtemään kasarmilta mukaan juuri siihen harjoitukseen, jonka aikana konsultti melua mittaili, jätettiin se selvityksestä pois.

2) Melualuetta määritettäessä on otettu huomioon vain Kainuun Prikaatin toiminnasta aiheutuva melu. Vuosankaa käyttää moni muukin joukko-osasto.

3)  Vaihekaavan 2. viranomaisneuvottelusta laaditun lakisääteisen muistion (pdf, 21.2.2012) mukaan nykyisellä tykkikalustolla ei voida Vuosangassa ampua. Ammunnat oli keskeytetty Puolustusvoimien omasta harkinnasta jo keväällä 2011. Saman muistion mukaan tykistöammunnat jatkuisivat vuonna 2013, mikäli käyttöön saadaan pienempikaliiperista kalustoa. Olettaa sopii, että sellaisen aiheuttama melu poikkeaisi kovasti nykyisen tykkikaluston melusta.

4) Vaihekaavassa esitetty melualue on perustuvinaan muutamalta harvalta pysyvältä tuliasema-alueelta leviävään meluun. Tietoliikennetekniikan kehityttyä on Puolustusvoimat ottamassa käyttöön uuden taistelutavan, jossa tykit sijoitetaan yksittäin ja vapaasti maastoon. Melualue menisi jo yksin siitä syystä uusiksi, jos tykeillä Vuosangassa vielä joskus ammuttaisiin.

Olisi sietämätöntä, jos moisen melualueen perusteella asukkailta evättäisiin rakennuslupia ja pahimmillaan heidät häädettäisiin kodeistaan.

Kyläyhdistys on valittanut ympäristöministeriöön vaihekaavan hyväksymisestä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on antanut valitukseen ympäristöministeriölle vastineen. Siihen on yhdistys antanut vastaselityksen (pdf).