Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue

 

Puolustusvoimien Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue sijaitsee Kuhmon luoteiskulmassa. Alueen pinta-ala on vahvistuskäsittelyssä olevan Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan kaavaselostuksen mukaan 12 960 hehtaaria, josta 3 374 hehtaaria maalialuetta. Puolustusvoimien mukaan alue olisi laajempi, noin 13 850 hehtaaria.


Näytä suurempi kartta

Saman kaavaselostuksen mukaan alue laajenisi noin 3880 hehtaarilla. Selostuksen mukaan seuraavaksi kaavan tarkistamisajankohdaksi olisi asetettu vuosi 2025. Niinköhän sinne saakka malttia riittäisi? Keskustelussa kiihtyneeltä Kainuun Prikaatin esikuntapäälliköltä lipsahti Vuosangassa pidetyssä kokouksessa jo lähes 20 vuotta aikaisemmin, että suunniteltu laajennus ei riitä. Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan väki kurtisteli harmissaan kulmiaan.

Vuosangassa ammutaan kevyillä ja raskailla aseilla, kivääreistä kanuunoihin ja raketinheittimiin. Tykkikalustoa ei kuitenkaan ole käytetty sitten kevään 2011. Perääntyminen saattaa liittyä metsäpeuroihin ja seudun lukuisiin Natura-alueisiin.

Vuosanka juontuu saamenkielen peuranvasaa tarkoittavasta sanasta. Seutu on selvästi ollut tärkeä metsäpeuran vasomisalue jo Kainuun esihistoriallisena aikana. Ennen kevään harjoituskauden alkua kerääntyy Vuosankaan joskus suurin osa Kainuun metsäpeuroista, monilla vasominen mielessään. Harvat jäävät. Tuskin olisi Puolustusvoimat voinut sattuvammin, mutta myös epäonnisemmin nimeä harjoitusalueelleen valita.

 

Ampuma-alue & metsäpeurat

Metsäpeuroja tykistön maalissa 2010. Kukkulalle ammuttiin tykillä muutama päivä myöhemmin.

Elävässä elämässä Vuosanka on aina tarkoittanut paikallisille ihmisille Vuosangan kylää ja Vuosanganjärveä, jotka molemmat sijaitsevat etäällä harjoitusalueen itäpuolella. Kyläläiset ovat kutsuneet harjoitusaluetta pikemmin nimellä Sutinen, sen suurimman järven mukaan. Kunnianarvoinen sekin nimi olisi. Sutinen lienee ollut muinainen eränkävijä, jonka nautintaan salo on kuulunut. Ehkä hän peurojakin jahtasi.

Puolustusvoimat on tarjonnut suurten haittojen ohella vieksiläisille vaihtelevasti muutamia työpaikkoja. Niiden kokonaisvaikutusta pitäisi verrata alueen vaihtoehtoisten käyttöjen vaikutuksiin. Kainuun maakuntakaavoituksessa ei sellaista selvitystä ole välitetty tehdä, vaikka yhtenä tarkasteltuna vaihtoehtona on ollut kaiken toiminnan siirtäminen Vuosangasta Kainuun Prikaatin lähiharjoitusalueelle.

Ampuma-alue & hanhet

Hanhenmarssia Vuosangassa. // Kuva: Pääkkönen Tapani

 

 

Lue lisää:

Vieksi.fi Ampuma-alue -artikkelit

Vieksi.fi Kaavoitus -artikkelit

Puolustusvoimien Vuosanka-esittely

www.kainuunliitto.fi