Vieksiläisten ja kuntapäättäjien tapaamiset jatkuivat 28.3.2013 Koskenmäen baarilla, kun perussuomalaisten kaupunginvaltuutetut Aimo Tervamäki, Unto Kyllönen ja Mikko Polvinen tutustuivat Vieksin menoon. Tyyli oli vapaa, mutta vakaa, ja ilmapiiri erinomaisen hyvä. Talon väki pohjusti kylän kuulumisilla sekä Wiexi Vie -hankkeen ja sen polttavimpien aiheiden esittelyllä.

Maaseudun palvelut puhuttivat. Vieraiden mielestä ne pitää saada lähelle tarvitsijoita ja Vieksillä ollaan samaa mieltä. Uusia rakenteita ja toimintamalleja on ennakkoluulottomasti selvitettävä ja kokeiltava. Hallinnolla pitää olla viisautta muuttaa kyläläisten paikallistuntemus paremmaksi palveluksi ja säästöiksi. Vanhuspalveluissa on tavoiteltava parempaa yhdenvertaisuutta. Muutto hyvinkin kauas kotoa saattaa olla rankka muutos vieksiläiselle verrattuna palvelu- tai hoivakodin vieressä jossain kaupungissa asuvan siirtymiseen naapuritalonsa asukkaaksi. Julkisia varoja säästävän omaishoidon kehittäminen on tärkeää myös hoitajien toimeentulon ja jaksamisen helpottamiseksi.

Wiexi Vie -hankkeen Sujuvasta arjesta saadut suuntaa-antavat kokemukset panevat ajattelemaan. Terveyskeskuspalveluiden tukkeutuessa ja vaativan sairaanhoidon karatessa yhä etäämmälle ei kuulosta hullummalta, jos perusterveydenhoitoa voitaisiin tuoda vastaavasti lähemmäksi asukkaita. Vieksin kyläterveydenhoitaja Erja Huotarilla on ollut kysyntää. Wiexi Vie -alueen asukkaista on joka kolmas saanut häneltä apua vajaan vuoden toiminnan aikana. Painopistettä on jo siinä ajassa voitu siirtää ennaltaehkäisyn suuntaan.

Tiedetään, että tuntia kohden on Vieksillä ehtinyt useampi asiakas tapaamaan terveydenhoitajan kuin terveyskeskuksessa. Silti ei Erjan vastaanotoilla ole ollut minkäänlaista kiireen tuntua, kuultiin terkkarin asiakkaalta. Kaupan päälle tulevan kuulumisten vaihdon ja muun kanssakäymisen todettiinkin olevan hyödyllistä hyvinvoinnille. Kaiken kukkuraksi asiakas piti omien mittaustulostensa kehittymistä suorastaan ihmeenä. Huomautusrajan tuolta puolen on matka käynyt ihailtaviin lukemiin. Kertyneet hiihtokilometrit on itse suksittu, mutta kyläterkkarin neuvot ja kannustus siihen tarvittiin.

Vieraille kerrottiin Sujuva arjen jatkoksi suunnitelluista menettelyistä. Kävi selväksi, että Vieksillä on uuden kokeiluun valtakunnallisellakin tasolla harvinaisen hyvä valmius, kokemus ja osaaminen. Vieraat lupasivat tehdä parhaansa vieksiläisiä tukeakseen.

Luoteis-Kuhmon kylien yhteisestä aloitteesta aluelautakuntakokeilun aloittamiseksi käytiin avointa ja vireää keskustelua. Kuultiin, että aloitteen käsittelypykälä oli kuukautta aikaisemmin nuijittu kaupunginhallituksessa hyvin vähin keskusteluin kielteiseen päätökseen. Järkevää aloitetta ei siihen pidä jättää, vaan kun tietoa lisätään, vähenee tuska.

Kuhmossa lähiviikkoina tehtävä laajakaistaratkaisu sai osakseen ansaittua huomiota. Perussuomalaiset on heittänyt kehiin nuorta asiantuntemusta, kun on laittanut insinööri Mikko Polvisen selvittämään aihetta. Mikko onkin pannut osaltaan kiitettävästi tuulemaan jatko-opintojensa ohessa. Tapaamiseen osallistuneen iivantiiralaisen tietoverkkoasiantuntija Philip Donnerin osaaminen tuntuu vihdoinkin saavan ennakkoluulotonta vastakaikua kaupungin hallinnossa. Läheltä löytyvä kunnan omien asukkaiden tietotaito kannattaa aina puristella yhteiseksi hyödyksi!

Metsäpeuran Kainuun osakannan tilaa ei pidetty ollenkaan niin hyvänä kuin lehdistä on saatu lukea. Nyt lähes 50 päällä edellisvuodesta alle kahdeksaan sataan pienennyttyään on kanta olevinaan vakiintunut. Vuosi sitten riemuittiin 30 lisäeläimen osoittaneen, että se olisi kääntynyt kasvuun. Maailman viimeisten metsäpeurojen tulevaisuus on vieksiläisten sydämenasia. Oli mukava kuulla, että perussuomalaisten ryhmä on erityisen suojelualueen kannalla. Metsäpeura on Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen nimikkoeläin ja se tuo monenlaisia mahdollisuuksia muun muassa matkailuun.

Lopuksi ihmeteltiin Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan melualuetta Vuosankaan. Ympäristöministeriössä vahvistettavana olevassa kaavassa on esitetty melualue sellaisille aseille, joita ei Puolustusvoimien mukaan voida alueella käyttää. Uusilla pienemmillä aseilla, mikäli niitä saadaan, ammuttaisiin aivan muualta kuin tähän saakka on esitetty. Kaavan melualue on täyttä humpuukia. Oikeusvaltiossa ei sellaisella voida laittaa ihmisiä tien päälle, niinkuin nyt suunnitellaan. Vieraat pitivät tähdellisenä, että heidän valtuustoryhmänsä saisi asiasta laajemminkin Vieksiltä selvitystä. Samalla tarkasteltaisiin myös vieksiläisrakentajien lupahankaluuksia. Voimassa olevassa maakuntakaavassa kun on mihinkään perustumaton kaavamääräys, jonka mukaan alueen ”lähialueelle” rakennettaessa on pyydettävä lausunto Puolustusvoimilta. Lausunnon saaminen on kestänyt pahimmillaan noin vuoden. Ja kuka sanoo mikä on lähialue? Entinen herra Pärstä Kerroin?