Kainuun maakuntakaavoitus

 

Kainuun maakuntakaavoituksessa on vuoden 2013 alussa kyse kolmesta kaavasta:

  • Kainuun maakuntakaava 2020, joka on lainvoimainen
  • Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, joka on vahvistuskäsittelyssä vireillä ympäristöministeriössä
  • Kainuun maakuntakaavan tarkistus, jonka valmistelu on aloitettu

Vieksi.fi -sivuilla esitetään mainitut kolme kaavaa omilla sivuillaan ja kuhunkin liittyvät artikkelit niiden alla.

Kainuun maakuntakaavoituksesta vastasi Kainuun Liitto, kunnes hallintokokeilussa pystytettiin Kainuun maakunta -kuntayhtymä, jolle vastuu siirtyi. Vuoden 2013 alusta lähtien on vastuu jälleen Kainuun Liitolla.

Kainuun Liiton nettisivuilla on esitetty (14.2.2013)

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen maakuntakaava on koko Kainuun alueiden käytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita kuten taajama-alueita, liikenneväyliä, virkistys- ja matkailualueita sekä luonnonsuojelualueita.

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kuntien yleis- ja asemakaavoja. Myös viranomaisten tulee ottaa maakuntakaava huomioon niiden alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

 

 

Lue lisää:

Vieksi.fi -sivujen Kaavoitus -artikkelit

www.kainuunliitto.fi