Metsäpeuroja // Kuva: Pääkkönen Tapani


Lampi-Vuosanka

 

Yä-Vieksin pohjois- ja länsiosissa on Puolustusvoimilla käytössään Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue. Sen luonto ja ympäristö ovat erityisen arvokkaita. Vuosanka on saamelaisperäinen ikivanha sana ja tarkoittaa peuranvasaa. On luvallista päätellä, että alue on ollut jo vuosituhansien ajan metsäpeuran erityisen tärkeä vasomisalue. Ei ihmekään, että peuravaatimet ovat sen purokorvista piilopaikkoja vastasyntyneilleen hakeneet. Piiloja on nimittäin Lampi-Vuosangassa riittänyt. Aluetta pidetään Euroopan lampi- ja pienvesirikkaimpana. Suppealla alueella on yli 300 järveä tai lampea ja toinen mokoma muita pienvesiä. Harmi metsäpeuran kannalta, että alueen parasta osaa käytetään tykistön maalialueena. Yhdistys ajaa parhaansa mukaan asiaan parannusta.

Lampi-Vuosangan ylängön pienvedet ovat lähdepitoisia. Niinpä ne ovatkin tunnettuja purotaimenistaan. Tammukkapuroja  taitaa olla valitettavan vähän jäljellä Kuhmossa ja koko Kainuussakin.  Lampi-Vuosangassa on asiaa suuresti edesauttanut, että alueen rantasuot on jätetty ojittamatta ja kuivat maat äestämättä. Kankaiden, soiden ja vesienkin muokkaaminen niitä ampumalla puolestaan ei voi tehdä luonnolle hyvää. Ei se tee hyvää tammukalle, mutta vielä sitäkin ”herkkähipiäisempiä” ovat alueen jokihelmisimpukat, raakut , jos ovat onnistuneet säilymään. Menetysten vastapainoksi on tarjottu paisterinteiden syntymistä perhosille, kun kranaatit sytyttävät kuloja. Se saattaa olla ihan hyvä asia, mutta niitä voisi synnyttää aivan minne muualle tahansa, sikäli kun siihen tarvetta lienee. Tarvitaan vain tulitikut.

 

Natura- ja muut suojelualueet

Sininen polku

Metsähallitus on laatinut Sinisen Polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelman 2008-2017. Sen luonnoksesta antoi yhdistys aikoinaan lausunnon, jossa esitti kahta oleellista täydennystä:

 1. Sinisen Polun suunnitelma-alue pitää ulottaa koko polun matkalle Liminsärkiltä Ahvenjärvien salmeen saakka. Luonnoksessa alueeseen on merkitty vain Särkkäjärvi ja siitä itään olevat alueet
 2. Ahvenjärvien vedenpinnan noston selvittämistä alkuperäiseen 60-luvun korkeuteensa.

Sininen ajatus on Sinisen Polun varren vesistä Villi Pohjolan muodostama kalastusalue  kalapaikka.net

 

 

Kalastus

Vieksin osakaskunta

Kellojärven reitti on pääosin Vieksin osakaskunnan vettä. Hiidenkoski ja Konapinkoski ovat vakiintuneita koskikalastuskohteita, joiden lisäksi kalastusalueen eteläosassa Kuurtajankosken yläpuolella on pieni Sahinniskan virtauspaikka harjuksineen.

Kellojärvi samoin kuin muukin reitti antaa uistelijalle hyvin haukia ja satunnaisesti myös jalompaa kalaa, kun taas esimerkiksi Saari-Valkeinen ja Mertajärvi ovat hyviä siikavesiä. Muikku on kuitenkin järvien tärkein talouskala.

Osakaskuntaan kuului 9.1.2006 460 osakasta ja sen vesialueiden pinta-ala on 4199 ha.

 • Kellojärven Kelloperässä on uusi veneranta ja laskuluiska.

 

Osakaskunnan merkittävimpiä vesiä

 • Kellojärvi pääosin, Huuhilonjärvi
 • Kuivajärven itäosa
 • Vuosanganjärven itäosa
 • Mertajärvi pääosin
 • Hiidenkoski, Konapinkoski
 • Murtojärvi, Aittojärvi, Kuurtajanjärvi, Vääränjärvi
 • Jaakonjärvi, Pirttijärvi, Härmäjärvi, Vesijärvi
 • Saari-Valkeinen