Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n hallinnoima TyöPAKKI-projekti toimii Vieksin alueen kylätason työllistäjänä, jatkopolkujen etsijänä ja vertaistoiminnan järjestäjänä harvaan asutulla maaseudulla vaikeassa työllistämistilanteessa. Tekijä ja sitä odottava työ voivat Vieksillä kohdata erityisesti kylätason palvelujen tuottamisessa. Kylätaloksi kunnostettava Vesantalo tarjoaa monenlaisia rakentamiseen ja huolella tehtävään kunnostukseen liittyviä tehtäviä yhteistyössä kokeneen työnohjaajan kanssa. Alueen erilaiset maisenhoitotyöt ja virkistysalueiden huolto sekä kotiaputöiden tuottaminen kotitalouksille lisäävät osaamista ja luovat jatkomahdollisuuksia. Myös yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on omiaan tukemaan ammatillista kehittymistä ja siinä avautuu mahdollisuuksia uudenlaisille työllistämistavoille.

1.3.2014 alkanut ja 31.12.2014 päättynyt projekti työllisti alueella kuusi pitkäaikaistyötöntä sekä ohjasi viittä muuta henkilöä koulutukseen tai muiden palveluiden pariin. Työllistettyjen elämäntilanne ja työnhakuvalmiudet paranivat projektin aikana selvästi. Projektin kohdehenkilöt myös pääsivät työsuhteensa aikana työterveyshuollon piiriin, mikä lisäsi heidän tietoisuuttaan omasta terveydestä. Sosiaalisesta näkökulmasta kuuluminen työyhteisöön paransi kohdehenkilöiden sosiaalista asemaa kylällä ja antoi vertaisryhmän kautta itsevarmuutta sekä lisäsi sosiaalisia taitoja.

Projektin tekemä tiivis yhteistyö TE-toimiston ja Kuhmon kaupungin kuntakokeilun kanssa toimi hyvin ja mahdollistaa jatkopolkujen etsimisen kohdehenkilöille, vaikka kyläyhdistys ei pysty pidempiaikaista työtä heille tarjoamaan. Mahdollisuus työllistyä omalla alueella omaa osaamista kehittäviin työtehtäviin koettiin projektin aikana erittäin tärkeäksi.

Mari Heikura

 

Vesantalo 2014

Vesantalo 2014

Vesantalo 2014

Vesantalo 2014

Vesantalo 2014