Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Kyläyhdistys on pyynnöstä antanut KHO:lle 29.4.2014 vastaselityksen Kainuun liiton ja ympäristöministeriön antamiin lausuntoihin. Kyläyhdistys katsoo, että kummassakaan lausunnossa ei ole uutta. Niissä ei vastata keskeisimpiin yhdistyksen 18.8.2013 tekemässä valituksessa ja sitä edeltävissä asian vaiheissa esille tuotuihin kysymyksiin. Lausujat lähinnä tyytyvät toistelemaan, että tehdyt selvitykset olisivat olleet riittävät.

Valitus (pdf)
Vastaselitys (pdf)

Kyläyhdistys on jättänyt 28.4.2014 tutkintapyynnön poliisille eräistä Vuosangan tekemisistä ja tekemättä jättämisistä.