Wiexi Vie -hanke

Ylä-Vieksin kyläyhdistys toteuttaa Wiexi Vie -hanketta ja sen jatkohanketta vuosina 2011-2013 monien yhteistyökumppaniensa kanssa. Hankkeen julkinen rahoitus tulee maaseuturahastolta. Tuen on myöntänyt Kainuun ELY-keskus. Hankekokonaisuuden kustannukset ovat hieman alle 500 000 euroa, johon sisältyy talkoita yhteensä 3750 tuntia ja kyläyhdistyksen omaa rahaa 12 500 euroa. Suunnitelma sisältää noin 7,5 henkilötyövuotta, missä ei ostopalveluiden, opiskelijoiden eikä asiantuntijoiden panos ole vielä mukana.

Wiexi Vie -alueeseen sisältyvät Ala-Vieksi, Hietaperä, Ylä-Vieksi, osa Juontoa, Vuosangankylä, Härmänkylä ja Kuusamonkylä. Mainituista Ala-Vieksi ja Juonto kuuluvat Hietaperän kyläyhdistyksen toiminta-alueeseen. Vieksi on toiminnallinen kokonaisuus, jolla on mahdollisimman yhteinen identiteetti ja edut. Ikiaikaisen Vieksin kylän jakaneet koulupiirirajat jätetään jo omaan arvoonsa. Kaikki Vieksin kylät liittyvät läheisesti toisiinsa. Härmänkylältä ajetaan Kuhmon keskustaan kaikkien muiden Vieksin kylien kautta. Toimintaa ulotetaan osin alueen lähikylille, myös naapurikuntien puolelle. Yhteistyökumppaneita on mukana läheltä ja kaukaa.

Hankkeen kohderyhmä on hankealueen noin 450 asukasta, jotka elinkeinoelämän ja hallinnon ohella ovat hankkeen hyödynsaajia. Hankkeen tavoitteita ovat muun muassa asukkaiden elämisenmahdollisuuksien ja elämänlaadun omaehtoinen kohentuminen, alueen vetovoimaisuuden lisääntyminen, kulttuuriperinnön säilyminen sekä kestävän kehityksen ja tietotekniikan käytön vahvistuminen. Painopistealueita ovat hyvinvoinnin edistäminen, perinnedokumentointi, ympäristöasiat ja kansalaisvaikuttamisen edistäminen. Hankkeella pyritään vahvistamaan aktiivisesti asioitaan ajavaa kylää, jotta sen asukkaat eläisivät ja toimisivat hyväkuntoisempina turvallisuutta tuntien ja jälkipolvetkin saisivat nauttia sen asuinympäristöstä ja luonnosta.

Hankkeen nimessä on Vieksin kylän nimenä Wiexi. Tätä Vieksin ensimmäistä kirjoitusmuotoa käytettiin asiakirjoissa noin vuosina 1600-1850, neljännes vuosituhannesta. Nimivalinta kuvastaa osaltaan historian ja perinteen vahvaa osuutta hankkeessa. Vieksi vie eivätkä muut sitä. Tavoitteena on, että Vieksi vie ajatuksiaan, palveluitaan ja tavaroitaan myös alueen ulkopuolelle. Ranskankielen /vie/ tarkoittaa elämää, elämänhalua, elämänuskoa. Ei haittaa, että EU-hankkeen tarkoitus ymmärretään selittämättäkin Brysselissä.

Wiexi Vie -hankkeen toimipiste sijaitsee Koskenmäen kaupan entisessä postihuoneessa. Sijainti on paras mahdollinen ihmisten poiketa sisään. Hankkeen lopputulos tulee olemaan sitä parempi mitä useamman kyläläisen ja muun vieksiläisen toimijan ajatukset, tarpeet ja toimenpiteet siinä näkyvät. Muidenkin neuvot ovat tervetulleita.

Wiexi Vie hankealue

Wiexi Vie -hankkeessa toiminut palkattu henkilöstö

 

Timo Niskanen
Hankepäällikkö, kokoaikainen

Mari Halonen
Hankesihteeri, jatkohankkeessa kokoaikainen

Eeva Kyllönen
Sujuva arki -osahankkeen vetäjä, osa–aikainen

Erja Huotari
Sujuva arki -osahankkeen kyläterveydenhoitaja ja kehittäjä, osa-aikainen

Ella Korhonen
Perinne -osahankkeen vetäjä, osa-aikainen

Päivi Pääkkönen
Perinne -osahankkeeseen sisältyvän tekstiiliosion tehtävät, osa-aikainen

Marjukka Piirainen
Luonto -osahankkeen kasviosion tehtäviä, osa-aikainen

Esko Niskanen
Hankesuunnittelutehtäviä, osa-aikainen

Hannu Lipponen
Vesantalo -osahankkeen tehtäviä, osa-aikainen

Minna Niskanen
Hankkeen graafikko, www-osahankkeen tehtäviä, osa-aikainen

Joonas Oikarinen
Luonto -osahankkeen dokumentointi -tehtäviä, kesäseteli

Lisäksi eräitä lyhyitä osa-aikaisuuksia.

 

 

Wiexi Vie

Logot