Ympäristövaikutukset

Kun maailma kehittyy tai muuten muuttuu ihmisen toimesta, syntyy ympäristövaikutuksia. Ne voivat olla huomaamattomia ja hyviä, mutta ikävästikin voi käydä. Ylä-Vieksillä on jouduttu useamman kerran niiden kanssa tekemisiin.

Ympäristön tila on Suomessa niinkin hyvä kuin se on, koska lakimme on kirjoitettu tai muutettu 1990-luvulta lähtien kohtuullisen ympäristöystävällisiksi. Ympäristönsuojelulaki ja laki ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-laki) ovat tästä hyviä esimerkkejä. Kymmeniä voimassaolleita lakeja rukattiin tuolloin lyhyessä ajassa parempaan asentoon.

Vaikka lakien kehittämistarvetta koko ajan on, johtuu suuri osa ympäristöongelmista lain rikkomisesta ja valvonnan lepsuudesta. Laki jätetään liian usein soveltamatta. Kummasti näyttää olevan niin, että mitä isommat saappaat on pilaajalla jalassaan, sitä todennäköisemmin tämän esittämiin selityksiin sinisilmäisesti luotetaan ja sitä herkemmin ulkoistetaan valvonta saapastelijalle itselleen.

Kokonaisuus syntyy osista, isoista ja pienistäkin. Maisemanhoitotoimilla on useimpien mielestä toivottavia ympäristövaikutuksia. Roskaamisen vastaisella kampanjoinnilla samoin. Eikä monikaan kannata ahvenet ja kuhat saastuttavien aineiden päästämistä vesistöihin.

Harva varmaan ajattelee, että merkittäviksi osoittautuneiden haitallisten ympäristövaikutusten vastustaminen olisi rähjäämistä. Ihminen on kuitenkin epäilemättä laumaeläin, joka muodostaa käsityksensä muillakin kuin tosiasiaperusteilla. Vastustettava muuttuu hyväksyttäväksi, ja päinvastoin, pään sisässä. Kun on kyse uutiskynnyksen ylittävästä asiasta, pääsevät lehdistö, TV ja kaverin mielipide suuresti ympäristövaikuttamaan. Kainuun kaivosasiat ovat tästä hyvä esimerkki. Käsitys kaivosyhtiön ja viranomaisten toiminnasta on ehtinyt monesti muuttumaan, vaikka itse asia ei ole muuttunut mihinkään. Toinen mielenkiintoinen tarkasteltava vieksiläisittäin on suhtautuminen Kainuun maakuntakaavoituksen vaikutuksiin.

Isoilla suunnitelmilla, ohjelmilla ja mittavilla rakennushankkeilla on ihmisiän mittakaavassa usein ympäristöä peruuttamattomasti muuttavia vaikutuksia. Ne voivat olla mitä toivottavimpia, jolloin kansalaiset pääsevät itseään likoon laittamatta nauttimaan tuloksista. Jos ne ovat haitallisia eikä apua vastuullisilta tule, jää ihmisten viimeiseksi turvaksi perustuslaissa tarkoitettuun ympäristöperusoikeuteen tukeutuminen.