Sujuva arki

 

Wiexi Vie -hankkeen Sujuva arki -osahanke sisältää alueen terveys- ja hyvinvointiasiat, sote-palvelut, sote-tekniikan ja turvallisuuden. Näinollen osahanke on Vieksin asukkaiden kannalta erittäin keskeinen.

Vieksi toimii Kainuussa ns. sote-kehittäjäkylänä. Osahanke ja sen tavoitteenasettelu ovat erityisen ajankohtaisia, kun meneillään on iso yhteiskunnallinen murros ja sen päälle maakunnan uusien hallintoelinten käynnistyminen. Parhaiden mahdollisten sote-ratkaisujen löytäminen ja aikaansaaminen syrjäseuduille on haasteellista. Siinä tarvitaan kaikki se rohkeus, innovatiivisuus, ennakkoluulottomuus ja samalla käytännön asenteen, mitä hallinnolta ja kyliltä suinkin löytyy. Työssä on pystyttävä hyödyntämään tekniikan huima kehitys.

Hankkeessa pyritään kehittämään uusia kekseliäitä yhteistyömuotoja ja palveluratkaisuja. Yhdenvertaisuus on lähtökohta. Halutessaan pitää ihmisen pystyä asumaan kotonaan tai muuten tutussa ympäristössä mahdollisimman laadukkaasti ja pitkään. Se myös säästää yhteiskunnan kustannuksia.

Turvallisuus on toisaalta kylien voimavara, toisaalta pelko sen pettämisestä on monella mielessä. Syrjäytymistä pitää pyrkiä ehkäisemään. Arjessa pitää selvitä. Sujuvassa arjessa pyritään vaikuttamaan myönteisesti näiden asioiden kehityskulkuun Vieksillä. Vuorovaikutteisuus hankkeen ja asukkaiden välillä on tärkeää.

Olemassa olevia teknisiä ratkaisuja arjen sujuvoittamiseksi haetaan, ratkaisujen käyttöön saamista Vieksillä edistetään ja saatavia kokemuksia arvioidaan.

Tarkoitus on, että vieksiläiset ovat tietoisempia hyvinvointinsa tilasta, sen osatekijöistä ja niiden merkityksestä elämässään. Edelleen on toivottavaa, että vieksiläiset kokevat olonsa turvallisemmaksi ja osaavat hyödyntää turvaratkaisuja käyttöönsä. Tunne itsestään ja läheisistään huolehtimisen tärkeydestä korostuu.

Lue lisää:

Vieksi.fi Terveys & hyvinvointi -artikkelit