Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Kainuun ympäristökeskuksen 4.4.2008 antamasta päätöksestä, jonka mukaan Vuosangan toimintaan kokonaisuutena ei tarvittaisi ympäristölupaa. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asiaan palataan myöhemmässä vaiheessa.