Vieksi.fi -artikkelissa 24.5.2010 Hallintopakkoja on asetettava pikaisesti oli asiaa yhdistyksen tekemästä vireillepanosta, jonka johdosta tekemässään päätöksessä jätti Kainuun ELY-keskus asettamatta Vuosankaan Natura-hallintopakkoja. Yhdistys teki päätöksestä 15.9.2010 valituksen Oulun hallinto-oikeudelle.

ELY-keskus haluaa lykätä Hevoshuuhdinpuro ja Honkivaaran Natura 2000 -alueen osalta vastuun Natura-arvioinnista ja sen tarpeesta kuntayhtymälle väittäen, että asia tulee vaihekaavassa tarkasteluun. Ei tule, jos kuntayhtymältä kysytään. Se ei suin surmin halua kysymykseen kajota. Kuntayhtymä sai mielestään asian hoidettua suorittamallaan Natura-kökköharkinnalla jo vahvistetussa maakuntakaavassa. Harkinta olisi naurettava, ellei olisi niin haudanvakava ylävieksiläisten kannalta. ELY-keskus väittää sen olleen lainmukainen, mikä on potaskaa. Lainmukainen Natura-arvioinnin tarveharkinta olisi estänyt nykyisen ampuma- ja harjoitusalueen osoittamisen maakuntakaavassa. Asian ratkaisu olisi ollut pakko jättää vaihekaavaan. Natura-asia on tullut uudelleen vastaan vaihekaavassa ja nyt sen on mentävä pykälien mukaan.

Yhdistys vaatii maakuntahallitusta purkamaan marraskuussa 2009 tehdyn Vuosangan valintapäätöksen. Syitä on tukuttain. Alkajaisiksi, maakuntahallitukselle ei esittelyssä kerrottu, että valinnan ennakkoehtona oli Natura-arviointi seitsemälle Natura 2000 -alueelle.

PDF

Aiheesta aiemmin:

24.5.2010 Hallintopakkoja on asetettava pikaisesti