Päivitetty 18.6.2010

ELY-keskukselle tehtyyn vireillepanoon on tehty lisäys. Siinä haarukoidaan Natura-arviointien tarvetta kyselemällä niitä näitä. Lisäyksen nettiversioon on lisätty alaviitteisiin linkkejä, joita ei itse vireillepanossa ole.

Kun on jo tullut selväksi, että Natura-arvioinnit on tehtävä, pitää Kainuun ELY-keskuksen asettaa hallintopakot, joilla estää enemmät Natura-arvojen heikkenemiset. Yhdistys teki asiassa ELY-keskukselle vireillepanon. Keskeinen toimenpiteiden peruste on metsäpeurakannan jyrkkä alamäki.

Kuhmon kaupungilla on yhtäläinen oikeus tehdä samassa asiassa vireillepano hallintopakon asettamiseksi. Tässä tapauksessa se pitäisi tulkita velvollisuudeksi. Yhdistys teki 25.5.2010 asiassa aloitteen Kuhmon kaupungille. Ristijärven ja Sotkamon kunnilla ja paikallisilla järjestöillä on sama oikeus.

PDF

Päivitetty 11.8.2010

Kuhmon kaupunginhallitus päätti 14.6.2010

”Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen ao. viestissä mainittuun vireillepanoon yhtyminen on kaupungin toimesta tarpeetonta, koska asia on jo kertaalleen pantu vireille kyläyhdistyksen toimesta. Kaupungin oman vastaavan vireillepanon tekeminen on samasta syystä aiheetonta ja epätarkoituksenmukaista…”

Noin näppärästi siirtyvät luontomatkailuun suuntautuvassa Kuhmossa Natura-alueiden suojeluasiat kyläläisten vastuulle. Päätöksestä ei ilmene, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Metsähallituksen metsänhoitoesimies, olisi jäävännyt itsensä.