Yhdistys vaatii Natura-vireillepanossaan kuntayhtymältä myös vaihemaakunta- kaavan valmistelun keskeyttämistä ja muihin sen toimivallassa oleviin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Natura-arviointien tekemisvelvoitteen on täytynyt valjeta viimeistään syys-lokakuussa 2009 isolle joukolle viranomaisia, kun Siton raportti oli loppusuorallaan. Viranomaisten nimittämät vaikutusten arviointi -työryhmän asiantuntijat olivat seuranneet silmä kovana Siton työtä pitkin vuotta. Heidän piti tietää, että Siton raportissa päädyttiin Natura-arviointien tekemiseen. Olihan ryhmä itse määritellyt toimivaltansa mukaisesti mitä Siton piti tehdä Naturan kanssa. Sito teki tasan tarkkaan juuri sen ja selväsanaisesti tuloksen raportoi. Eivätkö asiantuntijat tulosta ja siitä johtuvia velvoitteita ymmärtäneet vai mikä oli?

Samalla kun Natura-arviointien tekotarve selkisi kuntayhtymälle ja muille asianmukaisille viranomaisille, olisi vaihekaavasuunnittelu ja kaikki muut mahdollisestikin Natura-suojeluarvoihin heikentävästi vaikuttavat suunnitelmat ja hankkeet pitänyt panna täysin seis. Jatkaa saa vasta, kun arvioinnit on tehty ja muutamat lausunnot hankittu. Siihen velvoittivat maankäyttö- ja rakennuslain 197 § yhdessä luonnonsuojelulain 65 §:n kanssa sekä EY-tuomioistuimen ja KHO:n päätökset. Mitä turhia meillä Kainuussa:

  1. Alueiden käyttö -yksikkö jatkoi kaavan valmistelua ja esitteli maakuntahallitukselle ratkaisuksi Vuosangan.
  2. Maakuntahallitus jatkoi kaavan valmistelua ja teki 9.11.2009 koko vaihekaavan kauaskantoisimman päätöksen, kun se valitsi Vuosangan.
  3. Kuntayhtymä hakee uutta konsulttia.
  4. Kainuun ELY-keskus jätti asettamatta LSL 55 §:n toimenpidekiellon Vuosankaan.
  5. Kainuun ELY-keskus jätti ryhtymättä LSL 57 §:n pakkotoimiin suunnitelmien ja hankkeiden keskeyttämiseksi.
  6. Puolustusvoimat jatkoi ikäänkuin ei mitään.
  7. Metsähallitus hakkasi kuin viimeistä päivää kyseisten Natura-alueiden liepeillä ja teki teitä.
  8. Kainuun metsäkeskus tosiasiallisesti siunasi Metsähallituksen ilmoitukset, kun ei ilmoittanut Natura-arviointitarpeesta ELY-keskukselle. Olisi turhaa vaatimattomuutta väittää, ettei Metsäkeskuksella ollut toimivaltaa. Ja olisiko Metsähallitus hakannut, jos metsäkeskus olisi sille näkemyksensä kertonut.
  9. Kuhmo, Ristijärvi ja Sotkamo menivät joukon mukana ajopuuna, mitä nyt ehkä hieman pystyivät avittamaan.