Vieksi.fi -artikkelissa 15.4.2010 Uusi konsultti tekemään Vuosangan luontoselvityksiä mainittua konsulttia ei tarvita eikä sitä saakaan palkata. Ison osan uuden konsultin työstä on Sito jo vuonna 2009 tehnyt. Siton raportissa vedetyn selvääkin selvemmän johtopäätöksen mukaan seitsemän Natura-aluetta pitää arvioida, jos Vuosanka valittaisiin. Kahdeksas on yhdistyksen mielestä Solansuo Sotkamossa. Viimeistään lokakuussa 2009 olisi kuntayhtymän pitänyt oikopäätä ryhtyä Natura-arviointeihin. Tosin sen olisi pitänyt niin tehdä jo vahvistettua maakuntakaavaa vuosia sitten valmistellessaan.

Yhdistys teki 14.5.2010 kuntayhtymälle Natura-vireillepanon vaatien siinä Natura-arviointien tekemistä. Natura-arvioinnit ovat vaativia tehtäviä, joissa ei voida oikaista. Voidaan odottaa, että valmista ei tule pitkään aikaan. Kesäkeliä olisi odoteltava ja tälle suvelle se ei mitenkään ehdi.

PDF

Aiheesta aiemmin:

15.4.2010 Uusi konsultti tekemään Vuosangan luontoselvityksiä