Teknisen lautakunnan valvontajaosto hyväksyi 14.10.2010 muun muassa:

(alleviivaukset yhdistyksen)

 

»

Valvontajaoston vastaus Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n nimissä lähetettyihin eräisiin sähköpostiviesteihin


Toimialan esimies 05.10.2010

Valvontajaosto toteaa edellä tarkoitetun, 24.8.2010 saapuneen sähköpostiviestin lähettäjälle, että maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön sekä Kuhmon kaupungin voimassa olevan tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan johtosäännön mukaan mm. ympäristölautakunnan, rakennuslautakunnan, palolautakunnan ja väestönsuojelulautakunnan päätettäväksi muualla säädettyjen ja määrättyjen asioiden lisäksi valvontajaosto toimii rakennusvalvontaviranomaisena ja päättää laissa ja asetuksessa sille määrätyistä tehtävistä niiltä osin kun niitä ei ole tällä säännöllä siirretty alaistensa viranomaisten ratkaistaviksi. Siten rakentamiseen liittyvien lausuntojen antamistakaan ei ole rajattu jaoston toimivallan ulkopuolelle, minkä johdosta valvontajaosto katsoo kyseisten lausuntojen antamisen asiaan kuuluvine valmisteluineen kuuluvan kompetenssiinsa.”

«

Niinpä niin. Yhdistystä eivät palo- eivätkä pulalautakunnat tässä kiinnosta. Yhdistystä ei kiinnosta myöskään jaoston ”kompetenssi”, mutta sen toimivalta siitäkin edestä. Yhdistystä eivät kiinnosta pätkääkään ”rakentamiseen liittyvät” jaoston lausunnot. Sen sijaan kiinnostavia ovat jaoston lausunnot rakennuslupa- ja -valvonta-asioissa. Ilman vähääkään toimivaltaa annetut. Vanha totuus on, ettei kannattaisi jatkaa kaivamista, kun on jo kuopassa.

Valvontajaosto on lupa- ja valvonta-asioissa rakennusvalvontaviranomainen ainoastaan keskustan asemakaava-alueella, ja sielläkin vain kun rakennus on pinta-alaltaan yli 600 m2. Jaostolla ei ole mitään tekoa niissä asioissa Vieksillä eikä Vuosangassa, ei minkään kokoisten rakennusten suhteen. Jaostolle tulee perukassa hommia vasta jos ja kun rakentaja ei rakennustarkastajaa tottele ja pitää asettaa uhka.

Hommia olisi. Vuosangassa on ollut monta uhkasakon paikkaa jo vuosia. Parhaillaankin siellä rakennetaan Sutisen kämpällä sen näköisesti, että tavan remonttireiska olisi siinä jo kuvettaan kaivanut ja maksanut rakennusluvasta.

Kuhmon Asemakaava 2010

Kuhmon keskustan asemakaava-alue 2010
(klikkaa kuva suuremmaksi)

 

Asia pääpiirteissään

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry on rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet selviävät halukkaalle hetkessä rekisterinpitäjältä nähtävästi noin kymmenellä eurolla. Joutavan päätöksen kulut lienevät satakertaiset -vähintään. Parhaimmillaankin on saatu aikaan huonoa hallintoa.

Kyseisillä allekirjoituksilla varustetut ”yhdistyksen nimissä lähetetyt” sähköpostit ovat kelvanneet toistuvasti oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle alemmista puhumattakaan, lukuisille ministeriöille, Puolustusvoimille, jopa EU:n komissiolle jne. Vain Kuhmosta on löytynyt valppautta haistaa allekirjoituksissa mädän haju. Nenä kummasti herkistyy, kun varsinaisessa asiassa ei haluta päätöstä pykälien mukaan tehdä.

Sähköisestä asioimisesta viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 1.1 §:n mukaan lain tarkoituksena on muun muassa lisätä asioinnin joutuisuutta hallinnossa. Alkuperäinen asia on tullut vireille valvontajaostossa lähes vuosi sitten. Kun se ei ole vieläkään liiemmin edennyt, on tähänastinen sähköpostin keskinopeus Vieksiltä jaostolle (40 km) ollut peräti noin 90 millimetriä minuutissa. Hyväkuntoinen etana kykenee samaan. Vauhdin huuma uhkaa näköjään laantua lisää.

Jaoston olisi ollut aihetta tutustua mainitun asioimislain seuraaviin säännöksiin: 2.1 §, 4.1,1-3 §, 9.1 § ja varsinkin 9.2 §. Sen mukaan viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Asian valmistellut ja esitellyt esimies sekä jaosto nähtävästi epäilevät kyseisten asiakirjojen alkuperäisyyttä tai eheyttä. Kun yhdistystä ei ole pyydetty lähettämään asiakirjoja uudelleen, eli kai ne on kokonaisiksi arvioitu, jää epäilyn kohteeksi yhdistyksen lähettämien sähköpostien alkuperäisyys. Hallintopäätös pitää perustella ja sovelletut säännökset siinä mainita. Jaoston päätöksessä ei epäilyä perustella eikä pykälän pykälää mainita.

Tuoreimmassa päätöksessä oltiin – taas – työhelemässä asiassa, jossa ei toimijalla ole vähäisintäkään toimivaltaa. Nollatyöksi valmistelua voisi kutsua, ellei Kuhmon kaupungilta söhellyksessä lipsuisi tuloja saavuttamattomiin ja ellei kuntalaisia asiattomasti rassattaisi. Kun asiassa ei ole toimivaltaa, tuskin on senkään vertaa aihetta kysellä myöskään allekirjoitusten perään. Kyselköön se viranomainen, jolla toimivalta on, mikäli aiheelliseksi katsoo, kunhan asia on sille ensin siirretty ja yhdistykselle siirrosta ilmoitettu.

Aiheesta aiemmin:

15.2.2010 Liikaa rahaa? – Kuhmo ei kaipaa Vuosangan kiinteistöveroja