Kyläyhdistys on tehnyt maakuntahallitukselle aloitteen vuoden takaisen Vuosangan valintapäätöksen purkamiseksi. Asiaa on käsitelty 25.9.2010 jutussa Kolikon kääntöpuolet – Vuosanka-päätös purettava. Maakuntahallitus on antanut aloitteen johdosta lausunnon. Sen valmistelijan sisälukutaidossa näyttää olevan toivomisen varaa. Aloitteessa esitettyjen vaatimusten ja niiden perustelujen sisäistämisen olisi luullut olleen helppoa. Suomalainen vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata, ei vastaa kun kysytään.

Yhdistys ei ole ollut lausuntoa vailla, vaan päätöstä. Maakuntahallituksen (asian valmistelijan) ajattelu tuntuu menevän niin, että hallintopäätöstä ei varsinaisessa asiassa tarvitsisi tehdä, kun asian käsittelyn päättäväksi tarkoitettu ratkaisu ujutetaan lausuntoon. Päätökseksi jäisi vain antaa lausunto. Niitähän maailmaan mahtuu. Tavalla saattaa olla jotain tekemistä päätöksen valituskelpoisuuden kanssa.

Lausunnon mukaan yhdistyksen aloitteesta ei selviäisi, mitä Sito Oy:n selvitystä yhdistys pitäisi puutteellisena. Onko isokaan ihme, ettei selviä? Aloitteessa on kirjoitettu ihan muusta. Nimittäin vain sen selvityksen puutteellisuudesta, jonka nytkin asian valmistelijana toiminut suunnittelujohtaja antoi maakuntahallitukselle, paikan päällä, henkilökohtaisesti, omassa persoonassaan, itseteossa, 9.11.2009 pidetyssä maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntahallitus päätti silloin valita Vuosangan kolmesta vaihtoehdosta.

Mihin Vuosanka-päätös perustui? Hallintolain mukaan hallintopäätös ei ole päätös eikä mikään, jos siinä ei ole perustelua. Valmistelija sysää lausunnon avulla vastuun Vuosangan valintapäätöksen perustelun puuttumisesta maakuntahallitukselle muistuttamalla sitä siitä, että jäsenet saivat Siton raportin tutustumista varten ennen kokousta. Joopa joo, 9.11.2009 oli maanantai. Jäsenet saivat 125-sivuisen konsulttikielisen raportin käsiinsä tuoksi viikonlopuksi. Odottivatko virkamiehet käsi sydämellä, että raportissa käsitellyt ei-ihan-yksinkertaiset asiat olisivat parissa päivässä valjenneet selväksi pässinlihaksi jäsenille. Käsikirjoituksen mukaan se meni.

Valmistelija jatkaa:

”Purettavaksi vaaditussa maakuntahallituksen päätöksessä ei ole otettu kantaa raportin sisältöön.”

Herranjestas sentään! Tarkoittaako valmistelija, että hän kyllä on kaikin keinoin koettanut saattaa Siton raportin sisällön maakuntahallituksen tietoon, mutta tämä ei jostain syystä, virkamiesten mielestä oletettavasti pöljyyttään, ole ottanut sitä huomioon. Mihin maakuntahallituksen Vuosanka-päätös sitten perustui, kun siinä ei ollut sanaakaan perustelua?

Siton raportti oli päätöksen erillisliitteenä. Ikäänkuin muka-perusteena. Päättikö maakuntahallitus sen siten liittää, vai keksivätkö virkamiehet niin tehdä? Voisiko todella olla mahdollista, että maakuntahallitusta ei ole kiinnostanut ottaa kantaa Siton raportin sisältöön? Ei vaikka maakuntahallitus raportin isolla rahalla teetätti juuri vaihtoehtojen vertailua ja tuonpäiväistä valintaa varten. Ja raporttia odotettiin lähes vuosi kuin kuuta nousevaa. Eikö sittenkään, vaikka Puolustusvoimat lupasi raportissa Kainuuseen 83 miljoonaa euroa, jos vaihtoehto VE2 olisi valittu?

Yhdistykselle kelpaa kuinka vaan: joko päätös perustui Siton raporttiin, se perustui kokouksessa annettuun selvitykseen, tai se ei perustunut mihinkään. Vastaus on saatava.

Aiheesta aiemmin:

25.9.2010 Kolikon kääntöpuolet – Vuosanka-päätös purettava