Kyläyhdistys on tehnyt maakuntahallitukselle aloitteen vuoden takaisen Vuosangan valintapäätöksen purkamiseksi. Asiaa on käsitelty 25.9.2010 jutussa Kolikon kääntöpuolet – Vuosanka-päätös purettava. Maakuntahallitus on antanut aloitteen johdosta lausunnon. Sen valmistelijan sisälukutaidossa näyttää olevan toivomisen varaa. Aloitteessa esitettyjen vaatimusten ja niiden perustelujen sisäistämisen […] ↓ Lue lisää…