Vieksi.fi -artikkelissa 24.5.2010 Hallintopakkoja on asetettava pikaisesti oli asiaa yhdistyksen tekemästä vireillepanosta, jonka johdosta tekemässään päätöksessä jätti Kainuun ELY-keskus asettamatta Vuosankaan Natura-hallintopakkoja. Yhdistys teki päätöksestä 15.9.2010 valituksen Oulun hallinto-oikeudelle. ELY-keskus haluaa lykätä Hevoshuuhdinpuro ja Honkivaaran Natura 2000 -alueen osalta vastuun […] ↓ Lue lisää…