Vieksi.fi -artikkelissa 18.9.2010 Pellinkangas suosiossa oli tarkastelussa Pellinkangas, jossa Metsähallitus hakkasi Natura-alueen rajaa myöten elokuussa 2010 välittämättä reunavaikutuksesta alueelle ja yhteisvaikutuksista puolustusvoimien aiheuttamien vaikutusten kanssa. Metsänkäyttöilmoituksista nähdään, että Hevoshuuhdinpuro Honkivaaran Natura 2000 -alueen rajoilla on Metsähallitus hakannut useina vuosina, viimeksi 2010. Hakkuita on tehty vähän joka puolella Natura-alueen ja kiinni sen kylkeen sijoitetun Ukonahon tykistön tuliasema-alueen ympärillä. Siellä on varsinainen vaikutusten keitos.

Aiheesta aiemmin:

18.9.2010 Pellinkangas suosiossa