Vieksi.fi -artikkelissa 18.9.2010 Pellinkangas suosiossa oli tarkastelussa Pellinkangas, jossa Metsähallitus hakkasi Natura-alueen rajaa myöten elokuussa 2010 välittämättä reunavaikutuksesta alueelle ja yhteisvaikutuksista puolustusvoimien aiheuttamien vaikutusten kanssa. Metsänkäyttöilmoituksista nähdään, että Hevoshuuhdinpuro Honkivaaran Natura 2000 -alueen rajoilla on Metsähallitus hakannut useina vuosina, viimeksi […] ↓ Lue lisää…