Vieksi.fi -artikkelissa 10.1.2008 Vuosanka kansallispuistoksi on asiaa aloitteestamme Vuosangan kansallispuiston perustamiseksi. Asiasta on kertynyt uutta kerrottavaa. Kaikki ympäristöministeriön lausuntopyynnön saaneet tahot antoivat lausunnon:

PDF

Yhdessäkään lausunnossa ei ole otettu kantaa aloitteessa esittämäämme Vuosangan ainutlaatuisen tiheän lampialueen suojeluun. Asiaa on kierrelty mitä moninaisimmilla tavoilla. Kuka ei ole saanut selville mitä aluetta olemme aloitteessa tarkoittaneet, kuka taas ei muuten vaan ole huomannut tykistön maalien alueen olevan Euroopan Unionin lampirikkaimman maapalan. Saimme tilaisuuden antaa ministeriölle vastineemme:

PDF

Esitimme ympäristöministeriölle uuden lausuntokierroksen järjestämistä, jotta jokainen lausuja saisi tilaisuuden lausua juuri siitä mistä asiassa on kyse. Lisäksi mielestämme Kainuun ympäristökeskus on asiassa jäävi ja ympäristöviranomaisen lausunto tulisi pyytää joltain muulta taholta.

Aiheesta aiemmin:

10.1.2008 Vuosanka kansallispuistoksi