Ympäristöministeriö lähetti 10.1.2008 lausuntopyynnön viidelle vastaanottajalle koskien kyläyhdistyksen aloitetta Vuosangan luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Aloite oli tehty 17.9.2007 Kainuun ympäristökeskukselle, joka siirsi asian pian ympäristöministeriölle.

PDF

Vuosangan maalialueen pienvedet

Vuosangan maalialueen pienvedet
(klikkaa kuva suuremmaksi)

Aloitteessamme esitimme Vuosangan lampialueen suojelua. Ellei toisin osoiteta, Vuosangan maalialueen keskilohko on Euroopan Unionin edustavin lampialue, parasta A-ryhmää. Siitä olemme varmoja, että se on edustavin tyyppisensä lampialue, kauniisti kumpuileva pienisoinen ylänkö.

Täsmälleen samalla alueella ovat myös valtakunnan raskaimpien aseiden maalit.

Molemmat eivät voi mitenkään mahtua samalle palstalle. Nähdäksemme se lähtee, jonka liikuttelu on helpompaa.

Pitää huomata että asialla ei ole mitään tekemistä Kuhmo Oy:n, ei muiden Kainuun sahojen eikä Tihisenniemen tehtaan puuhuollon eikä metsäsektorin työllistymisen kanssa.

Puuhuolto Vuosangan kyseiseltä alueelta loppui iäksi jo 5-7 vuotta sitten, kun alue hakattiin tundraksi ja poistettiin metsätalouskäytöstä. Tuskin tikkuakaan on pystyssä. Olennaista on että pienvesien suojelutarve ei mihinkään hävinnyt.

Lausuntopyynnön saivat:

  • Puolustusministeriö
  • Metsähallitus
  • Kainuun liitto (Kainuun maakunta -kuntayhtymä)
  • Kainuun ympäristökeskus
  • Kuhmon kaupunki

 

Kuhmon kaupunginhallituksen 4.3.2008 antamassa lausunnossa todetaan, että:

”Kuhmon kaupunki pitää tarkoituksenmukaisempana tarkastella em. asiaa vireille pannun vaihemaakuntakaavan prosessin osana.”

PDF

 

Lausunto on sopusoinnussa aloitteemme kanssa. On hyvä huomata, että lausunnon mukaan asia tulee käsitellä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan suuhun Kainuun Sanomien haastattelussa 5.3. pantu kanta kaupungin vastustuksesta ei siis voi mitenkään pitää paikkaansa. Hänen toiveensa löytää kyläläisten ja puolustusvoimien välille sopuratkaisu on kokonaan eri asiaa, eikä siitä ristiriidasta ole tässä yhteydessä kyse.

Ei meitä tarvinnut eikä oikein saanutkaan ottaa lausuntoa muotoiltaessa huomioon, kun ei meistä aloitteessa ollut kyse. Me kyläläiset emme voi yhtäällä lähteä ehdottelemaan kenellekään useiden lakien, valtioneuvoston päätösten ja direktiivien rikkomista saavuttaaksemme toisaalla ”sopuratkaisun”.

Asia oli ensimmäisen kerran jo 18.2. pidetyn Kuhmon kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalla. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa esitettiin aloitteemme puoltamista.

Kainuun maakuntajohtaja Leskinen ja kuntayhtymän suunnittelujohtaja Heikkinen antoivat kuntayhtymältä pyydetyn lausunnon. Asiaa ei näköjään haluttu saattaa maakuntahallituksen päätettäväksi, vaan Hannut katsoivat parhaaksi kantaa kaksistaan poliittisenkin vastuun. Menettely edustaa mielenkiintoista merkittävän asian vähättelyä ja, sanottaisiinko, omien (maakuntakaava)virheiden peittelyä.

Kuntayhtymä (ainakin Hannut) vastustaa tiukasti luonnonsuojelualueen perustamista. Kanta on ymmärrettävä, sillä vaikka kuntayhtymä onnistuisikin näkemään aloitteen toteuttamisen arvoiseksi, sen on sitä pikku pakko vastustaa. Muuten se entisestään vaarantaisi ympäristöministeriössä vahvistettavana olevan maakuntakaavan vahvistamisen. Kaavaahan ei voida vahvistaa, jos riittävät tutkimukset ja selvitykset (MRL) ovat jääneet tekemättä. Näyttää että ovat jääneet.