Kyläyhdistys osallistui 11.1.2008 Metsähallituksen LVS-välitarkistustilaisuuteen Kajaanissa. Kutsu oli saatu 17.10.2007 Metsähallitukselle tehdyn vireillepanon johdosta. Yhdistys sai hyvän mahdollisuuden kertoa näkemyksiään Vuosangan luontoarvojen esittämisestä Kainuun luonnonvarasuunnitelmassa.

PDF

Tilaisuudessa olivat edustettuina kaikki yhdistyksen kannalta asiassa kiinnostavat osapuolet. Kuhmon kaupunkia edusti kunnallisneuvos Heikki Heikkinen.

Vireillepano liittyi syyskuussa Kainuun ympäristökeskukselle tehtyyn aloitteeseen Vuosangan luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Yhdistys katsoi, että Metsähallituksen tulee kantaa vastuunsa ainutlaatuisen lampialueen suojelemiseksi.

Laissa säädetään Metsähallitukselle velvoite ottaa toiminnassaan huomioon Puolustusvoimien maankäytön tarpeet. Se ei poista maanomistajan vastuuta. Jos vuokralaisen toiminnan lainmukaisuudessa on selvästi nähtäviä ongelmia, vuokraisännän on asiaan puututtava.

Luonnonvarasuunnitelma on jo valmistunut. Asiaan palataan aikanaan kunhan suunnitelmaan on päästy tutustumaan.

 

Meluestettä poistetaan

Metsähallitus hakkasi maaliskuun lopussa Ylä-Vieksin ja ampuma-alueen välisessä maastossa.

 

Meluesteen poistoa 2008

Hakkuutyömaa ylä-vieksiläisten ladulla 28.3.2008

Kyläyhdistys vaati LVS-tilaisuudessa ampuma-alueen ja kylän välisten metsien säästämistä meluesteeksi siinä tapauksessa, että viranomaisten mielestä Vuosankaa sopii ”kehittää” jatkossakin.

Kuntayhtymän suunnittelujohtaja oli samaa mieltä ja piti metsien pystyyn jättämistä kyseiseen tarkoitukseen tärkeänä. Hän kantoi huolta vieksiläisten hyvinvoinnista. Ikävä kyllä, jäljistä päätellen se jäi pelkäksi puheeksi.

Kuhmon kaupungin edustajan kanta oli, että metsiä on säästetty jo riittävästi. Hänen (kaupungin?) kantansa voi merkitä vain jompaa kumpaa kahdesta: joko kyseisten metsien hakkuu on tärkeämpi asia kuin vieksiläisten terveys ja hyvinvointi, tai hän ajattelee jo, että Vuosangan kehittäminen loppuu ja meluesteitä ei tarvita. Uskomme jälkimmäiseen.

Metsähallitus ehkä haluaa ottaa puut, kun se ne vielä saa.