Metsähallitus on laatimassa Sinisen Polun virkistysmetsän suunnitelmaa, jonka luonnoksesta se on pyytänyt kyläyhdistykseltä mielipidettä. Annetussa lausunnossa (28.12.2007) on esitetty suunnitelmaan kahta oleellista täydennystä. Kuhmon kaupungin lausunto on hyvin samansuuntainen kuin kyläyhdistyksen antama.