Hiisijärven kokouksesta laaditun muistioluonnoksen saimme tarkistettavaksemme kiitettävästi jo 40 päivää tapaamisen jälkeen. Mielestämme luonnoksesta ei saa oikeaa kuvaa kokouksen kulusta eikä siellä käsitellyistä asioista. Lähetimme Pohjois Suomen Sotilasläänin Esikunnalle muutosesityksemme. Yhteistyöryhmän kokoontumiset ovat ajan ja rahan haaskausta. Yhteistyöryhmä ei ole saanut toteutettua ainuttakaan sille asetettua tavoitetta. Kaikki kokouksissa esitetyt asiat olisi voinut jakaa sähköpostitse. Viranomaisten edustajat ovat toistuvasti vakuuttaneet ryhmän olevan hyödyllinen. Mitä järkeä on kokoontua kuulemaan paperilta ja Power Point -esityksistä luettuja puheita, kun samat paperit olisi voinut jakaa jne jne.

Lämmin kiitos hiisijärveläisille tarjoilusta! Komea saavutus se teidän Hiisipirtti.

Ryhmä kokoontui nyt kolmannen kerran. Edellisen 30.10.2007 Vuosangan Johtolassa pidetyn kokouksen muistio saatiin jakeluun vasta huhtikuussa. Saa sitä ihmetellä, kun esikunnan sihteeri oli naputellut kokouksen kulun tietokoneelleen jo paikan päällä. Muistioon oli sovittu liitettäväksi tilaisuudessa pitämämme esitys. Ei ollut. Olisiko niin, ettei puolustusvoimilla ole erityistä mielenkiintoa liitettä liittääkään. Kiinnostaako menettely kokoukseen osallistuneita muita viranomaistahoja?

Hiisipirtillä esille tuli kaksi asiaa ylitse muiden, Vuosangan meluselvitys ja ympäristökeskuksen tuoreet päätökset. Niitä on käsitelty tarkemmin alempana. Tunnelma tilaisuudessa oli enimmäkseen tiivis, eikä turhaa jaariteltu. Kysymyksiä esitettiin, kun oli kysyttävää ja aika lailla sitä olikin, ehkä eniten meillä. Kaikilla läsnäolijoilla oli hyvä tilaisuus todeta meluselvityksen ongelmat ja ympäristökeskuksen antamien Vuosanka -päätösten puutteelliset perusteet ja heikot perustelut.

Kuhmon kaupungin edustajat kutsuivat seuraavan syksyn kokouksen koolle Kuhmo-talolle.

Seuraavilla viranomaistahoilla ei tainnut olla keskustelun kuluessa minkään sanomisen tarvetta eikä polttavaa kysymistäkään:

  • Kuntayhtymä
  • Kuhmon kaupunki
  • Kainuun Prikaati
  • Metsähallitus
  • Ympäristökeskuksen meluasiantuntija
  • puolustusministeriö
  • MPK

Tarkemmin ajatellen äänessä taisivat olla vain esitysten pitäjät ja kyläyhdistykset. Asialle pitäisi tehdä jotain. Ainakin Ylä-Vieksillä halutaan tietää miten viranomaiset Vuosangan asiat näkevät.