Maakuntakaava on vahvistuskäsittelyssä ympäristöministeriössä. Kainuun maakuntahallitus antoi maaliskuussa 2008 vastineensa kaavavalitukseen, jonka kyläyhdistyksemme teki ympäristöministeriölle heinäkuussa 2007.

PDF

Annoimme 28.4.2008 vuorostamme vastaselityksen vastineeseen. Jouduimme vaatimaan jokseenkin kaikkien maakuntahallituksen vastineessaan esittämien vaatimusten hylkäämistä.

PDF

Vasta tuon kierroksen jälkeen voi varsinainen maakuntakaavan vahvistuskäsittely alkaa. Näyttäisi, että ehkä vasta vuoden 2009 puolella saadaan tietää tulos.

Päivitetty 18.4.2008.

PDF