Vuosangassa on EU:n lampi- ja pienvesirikkain alue. Kummastuttaa raskaiden aseiden maalialueen levittäminen sen päälle. Vieksi.fi -artikkelissa 10.1.2008 Vuosanka kansallispuistoksi oli aiheena luonnonsuojelualueen perustaminen Vuosangan lampialueelle. Ympäristöministeriö antoi asiassa päätöksen 8.12.2008 katsoen, ettei aloite anna aihetta enempään. Yhdistys katsoi tarpeelliseksi tehdä päätöksestä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pahimmillaan saattaa olla, että Vuosangassa ammutaan raskailla aseilla uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien jokihelmisimpukoiden eli raakkujen elinpuroja tuntematta vaikutuksia. Selvittämättä on myös, onko Vuosangan toiminta osasyyllinen metsäpeuran Kainuun osakannan voimakkaaseen taantumiseen (ks. myös hoitosuunnitelman ote 1 ja ote 2).

PDF

Aiheesta aiemmin:
10.1.2008 Vuosanka kansallispuistoksi

Lue lisää:
Jokihelmisimpukka