Vieksi.fi -artikkelissa 11.12.2008 Vuosangan todellinen melualue mainitun muistion sivuilla 8-11 on käsitelty melua Hyrynsalmentiellä Öykyrämäen – Tulikankaan kohdalla. On selvinnyt, että vielä maantiellä nousee lähellä olevista tuliasemista lähtevä melu todennäköisesti vaarallisen korkealle tasolle. Niin korkealle, että se STM:n asumisterveysohjeen mukaan aiheuttaa kertalaakista kuulovaurion, kun kohdalle sattuu. Vuosangan meluselvityksessä ei asiaan ole kiinnitetty mitään huomiota eikä ympäristökeskuskaan ole tätä vakavaa uhkaa ihmisten terveydelle päätöksessään käsitellyt.

PDF