Päivitetty 10.3.2009

  1. On tullut esille, että Vuosangassa ammutaan haupitsilla 122 H, mitä ei ole meluselvityksessä otettu huomioon.
  2. USA:n puolustusministeriö (eräs käsikirja) ja puolustusvoimat (eräs tutkimus) sanovat raketinheitinten melun suuntautuvan voimakkaasti taaksepäin ja takaviistoon (Öykyrämäeltä vähän kuin Löytölän suuntaan). Maavoimien Esikunnan mielestä rakettien melu leviää tasaisesti joka suuntaan, niinkuin myös Vuosangan meluselvityksessä on esitetty.
  3. Vuosangan meluselvityksen mukaan suuntautuu raskaimpien tykkien (155 K ja 152 H 55) melu voimakkaasti ampumasuuntaan kohti maalialuetta eli erämaata. Työterveyslaitoksen selvityksen (Niinisalo 1999) mukaan tykin 155 K melu leviää voimakkaimmin taaksepäin ja etenkin takaviistoon, siis Vuosangassa kohti ylävieksiläisiä. Ei käy täysin yksiin.

 

Päivitetty 19.4.2009

Esille tulleista uusista aseista ja melun suuntautumisesta Vuosangassa.

PDF

Vieksi.fi -artikkelissa 15.10.2008 Vastaselitystä Vaasaan ympäristölupa-asioissa oli aiheena Vaasan hallinto-oikeuteen tehty vastaselitys. Vaasaan annettiin 11.12.2008 vielä lisäselvitys. Sen liitemuistiosta nähdään, että Vuosangan todellinen melualue on aivan muuta kuin on uskoteltu.

PDF

Todellinen Vuosangan melualue peittää nähtävästi muun muassa Ylä-Vieksin, Härmänkylän, Alavieksin ja Vuosangankylän kokonaan. Raja todennäköisesti asettuu jonnekin Purnun – Nypläsen – Timoniemen – Hietaperän – Pohjois-Katerman tietämille. Alue on suuntaa-antavasti yksi viidesosa Kuhmon koko pinta-alasta. Melualueelle tulee rakentamista rajoittavia ja estäviä määräyksiä. Jos rakentaa saisi, on rakennuksesta tehtävä melua ja tärinää paremmin vaimentava, siis kallis.

On tullut selväksi, että Vuosangan meluselvitys ei täytä meluselvityksille asetettavia vaatimuksia. Jo yksin siitä syystä on Kainuun ympäristökeskuksen antama ympäristölupapäätös pahoin hakoteillä. Päätöksestä ei selviä missä kulkee ympäristökeskuksen mielestä Vuosangan melualueen raja. Kovin pieneksi on melualue päätöksessä kuitenkin nähty, sillä yhdenkään talon ei siinä ole sanottu melualueelle joutuvan.

PDF

Puolustusvoimat katsoi vissiin, että melualueen rajanveto jäi sille, kun ympäristökeskus ei sitä tehnyt. Niinpä se esitti oman näkemyksensä Vuosangan melualueesta 14.5.2008 Hiisipirtillä – luonnoksena. Viranomaistahoilla näyttää jo olevan taipumusta erehtyä pitämään puolustusvoimien näkemysluonnosta jonain noudatettavana ohjeena (jokohan siitä on luonnos -sana tiputettu pois?). Niinkö tämän suunniteltiin läpi luiskahtavan? Puuttuisi enää parin vuoden päästä tehtävä melutason tarkistus ja monelle asukkaalle tulisikin jo lähtö.

PDF