Vieksi.fi -sivuilla on useita vuoden 2007 syksyllä päivättyjä juttuja vireillepanoistamme, joissa vaadimme ympäristöluvanvaraisen toiminnan keskeyttämistä Vuosangassa. Vireillepanot eivät johtaneet tavoiteltuihin nähtäviin ja korvin kuultaviin tuloksiin, joten yhdistys teki 12.12.2007 kantelun mm. Kainuun Prikaatin menettelyistä oikeuskanslerille. Tämä siirsi asian eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka ratkaisee puolustusvoimiin kohdistuvat kantelut. Apulaisoikeusasiamies pyysi asiassa 28.3.2008 (Dnro 95/4/08) selvityksen Pääesikunnalta. Tämä puolestaan on hankkinut useita selvityksiä puolustusvoimien sisältä.

PDF

Pääesikunnan Oikeudellinen osasto antoi apulaisoikeusasiamiehelle asiassa lausuntonsa 5.6.2008 ja yhdistys 10.11.2008 siihen vastineen. Lausuntoa lukuisine selvityksineen sen kummemmin kuin kantelun ja vastineemme liitteitäkään ei tässä esitetä. Kuitataan se neljällä valokuvalla (kts. alla) rakenteilla olevasta ampumaradasta ja Morenian ”maisemoidusta” montusta, ja toteamalla, ettei Pääesikunnan lausunnossa yhdistyksen mielestä ole kantelun kannalta mitään oleellista uutta esitetty.

PDF

 

EOA_KaiPr_valokuvaliitteet_4

EOA_KaiPr_valokuvaliitteet_3

EOA_KaiPr_valokuvaliitteet_1

EOA_KaiPr_valokuvaliitteet_2