Vieksi.fi -sivuilla on useita vuoden 2007 syksyllä päivättyjä juttuja vireillepanoistamme, joissa vaadimme ympäristöluvanvaraisen toiminnan keskeyttämistä Vuosangassa. Vireillepanot eivät johtaneet tavoiteltuihin nähtäviin ja korvin kuultaviin tuloksiin, joten yhdistys teki 12.12.2007 kantelun mm. Kainuun Prikaatin menettelyistä oikeuskanslerille. Tämä siirsi asian eduskunnan oikeusasiamiehelle, […] ↓ Lue lisää…