Vieksi.fi -artikkeli 4.4.2008 Kainuun ympäristökeskus päätösruukassa. Aiheina olivat Kainuun ympäristökeskuksen antamien päätösten johdosta tehdyt kaksi valitusta Vaasan hallinto-oikeudelle. Syksyn mittaan antoi Kainuun ympäristökeskus molemmissa asioissa hallinto-oikeudelle tämän pyytämät lausunnot ja Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta  vastineet. Yhdistys ja muut valittajat antoivat puolestaan 15.10.2008 ympäristöluvan tarvetta koko toiminnalle koskevassa asiassa vastaselityksen ja esittivät siinä lisää perusteluja ja kumosivat vastapuolen väitteitä.

Eräitä vastaselityksen liitteitä:

 

Liite3 vuosanka melukartta kiinteistötietoja

Liite3 – Kiinteistöjen sijainti melukartalla

 

Metsapeura Vuosangan maalialueella

Metsapeura Vuosangan maalialueella

 

Aiheesta aiemmin:

4.4.2008 Kainuun ympäristökeskus päätösruukassa