Kainuun ympäristökeskus antoi 4.4.2008 kolme Vuosanka -päätöstä:

PDF

Välittömästi päätökset saatuamme oli selvää, että yhdistys valittaisi Vaasan hallinto-oikeuteen. Vuosangan meluselvityksen lisäksi mainittiin päätöksen perustuvan Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunnan selvitykseen.

PDF

Tarvitaanko ympäristölupa melun aiheuttamiseen ja vesien pilaamiseen?

Ympäristöluvan tarvetta koskevan päätöksen keskeinen peruste näyttää olevan Vuosangan ympäristömeluselvitys:

”ympäristölupa on oltava toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta” (Ympäristönsuojelulain 28 § 2 momentin kohta 3).
Linkki

Päätöksessä ei tarkasteltu ollenkaan kyseisessä momentissa ensimmäisenä esitettyä lupaa edellyttävää perustetta:

”ympäristölupa on oltava toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista” (Ympäristönsuojelulain 28 § 2 momentin kohta 1).

Vuosangan pienvesien runsaus maalien alueella olisi sitä ehdottomasti edellyttänyt.

Teimme päätöksestä valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen. Liitimme siihen Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy:n antaman asiantuntijalausunnon Vuosangan ympäristömeluselvityksestä.

PDF

 

Saako luvattoman kaatopaikan peittää ja unohtaa?

Teimme valituksen myös kaatopaikkaa koskevasta päätöksestä. Ympäristökeskus ei tiedä mitä kaatopaikkaan on läjitetty. Se kysyi puolustusvoimilta mahdollisista ongelmajätteistä ja kun ei saanut vastausta, antoi asian olla. Onkohan Kainuun Prikaatilla syntynyt 1960-1980 -luvuilla ongelmajätteitä, ja jos on, mitä niille on saattanut tapahtua?

Kaatopaikka 11.05.2008

Kaatopaikka 11.05.2008
(klikkaa isommaksi)

Kaatopaikka 08.07.2007

Kaatopaikka 08.07.2007
(klikkaa isommaksi)

Ympäristökeskus ei tiedä mitä kaatopaikasta valuu viereiseen lampeen, jonka veden laatua ei ole tutkittu. Alavedet ovat tammukkapuroja. Päätöksessä arveltiin kaatopaikkaa käytetyn 1960-luvulta lähtien, vaikka puolustusvoimien vartavasten ympäristökeskuksen pyynnöstä antamassa selvityksessä todetaan paikan vapautuneen läjitystoimintaan vasta 1990-luvun lopulta lähtien. Paikalle ei johtanut tietäkään ennen 1990 -lukua!

PDF