Puolustusvoimien Vuosangan ympäristömeluselvitys on valmistunut.

PDF

Puolustusvoimat ja selvityksen laatija Akukon Oy esittelivät sen Hiisijärven Hiisipirtillä 14.5. pidetyssä Vuosangan yhteistyöryhmän kokouksessa. Selvityksessä on maallikoidenkin nähtävissä olevia perustavaa laatua olevia ongelmia, vaikka asiantuntijat eivät desibeleihin puuttuisikaan.

Vuosangan meluselvityksen koeammuntoja ei voida toistaa meluselvityksessä annetuilla tiedoilla, joten meluselvitys ei täytä ehkä olennaisinta kelvolliselta tieteelliseltä tutkimukselta edellytettävää kriteeriä. Siitä seuraa, ettei mikään estä puolustusvoimia ampumasta tulevissa harjoituksissaan niin halutessaan meluisammalla tavalla kuin melumittausammunnoissa, ilman että kukaan ulkopuolinen pystysi sitä osoittamaan. Ympäristökeskus ei ole välittänyt hankkia sellaista mittatikkua, jonka avulla sillä säilyisi valvontamahdollisuus. Ongelmaa olemme käsitelleet vastaselityksen liitteessä.

PDF

Meluselvityksessä ei ole esitetty sen tulosten luotettavuuden arviointia. Siinä on todettu, että:

  • laskennan melutasojen epätarkkuus on varsin suuri
  • kartan melutasojen epätarkkuus on varsin suuri
  • päästötiedot ovat epätarkkoja
  • suositusarvojen käyrien sijaintia ja kulkua maastossa koskeva epävarmuus on väljä

Epätarkkuutta ja väljyyttä oli joka asiassa, mutta kuinka suurta? Ympäristökeskus on tulkinnut melukarttoja niin, ettei epätarkkuuttakaan ole jäänyt, saati väljää epävarmuutta. Se päätti, ettei yhtään taloa jää suositusarvokäyrien sisäpuolelle, vaikka Löytölä siellä on. Jos ”väljä epätarkkuus” olisi otettu huomioon, kuka tietää missä asti meluraja kulkisi.

Jos vähänkään vaivauduttaisiin pykäliä noudattamaan, menee Vuosangan meluselvitys uusiksi. Niin taitaisi käydä puolustusvoimien muuallakin teettämille ampuma-alueiden meluselvityksille tekijästä riippumatta.  Koko hommasta paistaa läpi tarkoitushakuisuus lain kustannuksella.

Ennustus: Nyt kun melua ei muka ole, ei tarvita ympäristölupaa. Myöhemmin kun mitataan ja melua onkin, kielletään rakentaminen.