Vieksi.fi -artikkelissa 4.1.2011 Natura-arvioinnit työn alle vaikka pikku pakolla on juttua Natura-arviointien tarpeesta. Hämmästys on suuri, kun kuntayhtymän konsultin tuoreessa raporttiluonnoksessa ei ole äkkilukemalta sanaakaan Natura-arvioinnin tarpeesta Pellinkankaalla. Ei vaikka työ on pyydetty tarjoamaan, se on tarjottu ja se on tilattu. Olisiko tuo vielä työn alla? Tehtäväksi on joka tapauksessa tulossa uusi liito-oravaselvitys.

Konsultti suosittelee Kivijoen liittämistä Kivijärven suojelualueeseen. Huotran ja Pääjärven välistä jokiosuutta suositellaan luo-alueeksi (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue) purotaimenen suojelemiseksi. Kuinka alue tuohon rajattaisiin, kun koko vesistö Hoikanjärvestä alaspäin ja toinen haara ainakin Lauttajärvestä lähtien tiedetään tammukan esiintymisalueeksi. Valitettavasti raportista ei selviä, asustaako samassa vesistössä edelleen erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava jokihelmisimpukka – vai olisiko siitä jo onnistuttu pääsemään eroon.

Samassa jutussa pyöritellyssä Natura-asiaan liittyvässä hallintopakkoasiassa on yhdistys toimittanut Oulun hallinto-oikeudelle selityksen. Se on vastaus ELY-keskuksen antamaan vastineeseen. Selitykseen liitetyt metsänkäyttöilmoitukset ja kartat (liitteet: 1-7) valaisevat Natura-alueiden ympäristön avartumista.

PDF

  • Kartat
  1. Liite
  2. Liite
  3. Liite
  4. Liite
  5. Liite
  6. Liite
  7. Liite

Aiheesta aiemmin:

4.1.2011 Natura-arvioinnit työn alle vaikka pikku pakolla

15.4.2010 Uusi konsultti tekemään Vuosangan luontoselvityksiä