Vahvistetun Kainuun maakuntakaavan kaavaselostuksessa on esitetty surullinen Natura-arvioinnin tarveharkinta. Arviointeja ei muka tarvittu. Ympäristönsuojelulaissa sanotaan suoraan, että melu on päästö. Johan tuon tajuaa. Mutta kaavoittaja tiesi mielestään paremmin. Moottorisahan 100 desibelin ulvonnan miljoonakertaisesti (aivan tosi eikä vitsi) ylittävä 170 desibelin tykkimelu Natura-alueelle ei muka ollut päästö. Olisi lysti tietää kenen hengentuote väite oli.

PDF

Vaihekaavassa ollaan nyt tekemässä uutta harkintaa. Sito Oy:n 2009 raportin mukaan arviointi pitää tehdä seitsemälle Natura-alueelle, jos Vuosanka valittaisiin. Maakuntahallitus valitsi Vuosangan. Ei puhettakaan, että olisi ryhdytty arvioimaan. Vissiin ajatellaan, ettei luontodirektiiviä, luonnonsuojelulakia eikä niiden tulkintaa ohjeistavaa korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä tarvitse Kainuussa noudattaa.

Eikö kuitenkin ole ounasteltavissa, että EU-tuomioistuimen jo sanoma sana painaa lopulta enemmän kuin Nälkämaan maakuntahallituksen ikioma tulkinta laista? Ei riitä virkamiehen enää vain katsoa, että arviointia ei tarvittaisi, vaan hänen on todistettava katsomisensa oikeaksi. Korkein hallinto-oikeus tarkisti välittömästi omaa oikeuskäytäntöään EU-tuomioistuimen ennakkopäätöksen jälkeen.

Kainuun ELY-keskus on seurannut tapahtumia läheltä. Näyttää että katseella, niinkuin armeijassa tavataan sanoa. Yhdistys esitti hallintopakkovaatimuksen. Siihen ELY teki päätöksen, josta yhdistyksen valitus Oulun hallinto-oikeudelle, johon ELY:n vastine. Rinnalla Pellinkankaan hakkuuasiasta ELY:n vastaus yhdistykselle, mihin taas heti perään yhdistyksen vastauksena vaatimus päätöksen purkamiseksi. Hallinto-oikeus on pyytänyt yhdistyksen mahdollista selvitystä vastineen johdosta 31.1.2011 mennessä. Asia saattaa olla vasta aluillaan, vaikka jo vaihe poikineen on takana. Toivotaan, että peli voitaisiin viheltää poikki. ELY:n olisi saatava sen verran vedettyä henkeä, että pistäisi kuntayhtymän Natura-arviointien tekoon. Siihen saakka, linjakkuutta se on virheistäkin kiinni pitäminen.

PDF

Mielenkiinnolla odotetaan kuntayhtymän uuden konsultin (FCG) raporttia Natura-arvioinnin tarpeesta Pellinkankaalla. Kaipa siltä myötäsukaista vastausta torin vieressä toivotaan, kun Siton mitämelkoinen raportti ei kuntayhtymälle kelvannut. Tuli mitä tuli, direktiivi on selväsanainen. Olipa FCG:n tai vaikka kuinka monen uuden konsultin vastaus mikä tahansa, Natura-arviointeihin on ryhdyttävä. Vähäisintäkään epäselvyyttä niiden tarpeesta kun ei saa jäädä. Toivotaan, että FCG ei töpeksi.