Uudenmaan ELY-keskus kiristi ohjeita Santahaminan ammunnoista, otsikoi Helsingin Sanomat 5.1.2011. Ely-keskus määräsi Jääkärirykmentin hakemaan ympäristölupaa ampumaratojen lisäksi raskasaseammunnoille tämän vuoden loppuun mennessä. Lounais-Suomen ympäristökeskus on jo aikaisemmin määrännyt haettavaksi ympäristölupaa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueelle ja sen yhteydessä olevalle Niinisalon koeampumalaitokselle. Kainuun ELY, lupa hakuun myös Vuosangalle!

Siirrytään nykyaikaan!