Wiexi Vie -hanke käynnistyi 1.1.2011.  Hankealue kattaa useita kyliä.  Hankesuunnitelma (lyhennelmä) ja hankkeen tausta kertovat  enimmät.

Wiexi on alkuperäinen ja pisimpään käytetty kylän nimen kirjoitusasu. Sitä käytettiin noin vuosina 1600-1850. Loppua kohti sen rinnalle tuli Wieksi. Nykyinen Vieksi on ollut nimenä viimeiset 150 vuotta. Vieksi tulee saamen kielestä ja tarkoittaa väkevää. Valinta osuu siksikin kohdalleen, että Wiexi Vie selvittelee myös perinnettä ja historiaa. Entä Vie? Se on lyhyt, kuten toivotaan. Hanke tulee tuottamaan vietävää, ajatuksia, käytäntöjä, osaamista, palveluita. Vie on EU-osuuden rahoittajan virallisella kielellä elämänusko, elämänhalu. Siitä on kyse.

Koskenmäen kaupan entiseen postihuoneeseen on perusteilla Wiexi Vie -toimipiste. Hankkeen lopputulos tulee olemaan sitä parempi mitä useamman kyläläisen ja muun wiexiläisen toimijan ajatukset, toiveet ja toimenpiteet siinä näkyvät. Ja mitä aikaisemmassa vaiheessa. Kutsu koskee koko hankealuetta ja myös lähinaapureita. Tehdään yhdessä. Kolkutellaan ovia ja soitellaan!

Hankepäällikön tehtävät on ottanut vastaan DI Timo Niskanen, puhelin 0400 542 552. Tukipäätös kattaa kuluvan vuoden, jonka loppupuolelle tultaessa jo nähdään mihin suuntaan olisi jatkettava. Koko 3-vuotinen suunnitelma sisältää noin 7,5 henkilötyövuotta, mihin ei ostopalveluiden, opiskelijoiden eikä kaikkien asiantuntijoiden panos vielä sisälly.