Päivitetty 12.12.2009

Yhdistys teki Kainuun ympäristökeskukselle 7.12.2009 uuden aloitteen velvoittaa puolustusvoimat hakemaan ympäristöluvat kymmenelle Vuosangan toiminnalle. Laki velvoittaa hakemaan jo myönnetyn ampumaradan luvan yhtä aikaa niiden kanssa.

Ampumaradalle myönnetystä ympäristöluvasta teki yhdistys valituksen. Kainuun ympäristökeskus kuulutti sen lupasivuillaan. Nähtävillä olevassa asiakirjassa ovat lupa ja valitus lomittain. Päällimmäisenä syynä valitukseen on luvan myöntäminen kerrallaan vain yhdelle toiminnalle. Hajoita ja hallitse on luvan periaate. Lain mukaan kaikki luvanvaraiset toiminnat on arvioitava yhtä aikaa, jos niillä on tekninen tai toiminnallinen yhteys. Ja Vuosangassa niitä on. Pitää laskea yhteen kaikkien ampumatoimintojen melut ja kaikkien toimintojen vesipäästöt. Etteikö vaikka Vuosangan sinkoratojen melu leviä samoille alueille kuin ampumaradalta lähtevä. Mikäli ympäristökeskus olisi yhdistyksen ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ihmeeksi oikeassa siinä, etteivät sinkoradat olisi ampumaratoja, tarjotaan sen tilalle it-konekiväärirataa. On kiväärikaliiperi ja ruutiase.

Päivitetty 23.12.2009

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mielestä luvitettaviksi vaaditut ampumatoiminnot olisivat jo Vaasan hallinto-oikeuden tutkittavina. Lähtien siitä, että niin on, ei yhdistys hae muutosta päätökseen.

 

Päivitetty 28.12.2009

Yhdistys lisäsi luvan tarvitseviin toimintoihin vielä yhden. Eräällä panssarintorjuntaohjusten ampumaradalla on maalina puolustusvoimien mukaan ”Likosen kivirakka”. Maali on kiinteä eikä sitä kerätä ammuntojen jälkeen pois.