Yhdistys teki yli kaksi vuotta sitten aloitteen luonnonsuojelualueen perustamiseksi Vuosangan lampirikkaimmalle alueelle. Tavoitteesta ei ole vähäisintäkään syytä luopua, päinvastoin. Uutta pontta vaatimukselle luonnonsuojelualueen perustamiseksi on saatavissa tuoreesta Sito Oy:n vaikutusten arviointi -raportista.

PDF

Ympäristöministeriö hankki aloite-asiassa lausuntoja ja vastineita ja ”päätti” 8.12.2008, ettei aloitteen johdosta ole aihetta enempään. Yhdistys valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sillä kertaa juttu tyssäsi siihen, että KHO päätti 9.6.2009, ettei se tutki valitusta. KHO:n mukaan ympäristöministeriön ”päätös” on kirje, joka ei sisällä valituskelpoista päätöstä:

”ympäristöministeriön kirje ei sisällä sellaista päätöstä, jolla luonnonsuojelualueen perustamista koskeva asia olisi ratkaistu siten kuin hallintolainkäytölain 5 §:n mukaan 1 momentissa tarkoitetaan”.

On nähtävä, että asia on ympäristöministeriössä edelleen ratkaisematta.

 PDF

 

Maalialuetta Salmisella

Maalialuetta Yli-Salmisella

 

Maalialuetta Salmisenpurolla

Maalialuetta Salmisenpurolla

 

Sito Oy korostaa raportissaan Vuosangan lampialueen pienvesirunsautta. Sito tekee tosin melkoisen virheen väittäessään, että Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella olisi noin 200 lampea. Niitä kun on yli 300. Sadan lammen heitto on pikkuisen paljon konsultille, jonka yksi tehtävä oli vesiin kohdistuvien vaikutusten selvittäminen. Sito kuitenkin ansiokkaasti ja ympäristönsuojelulain huomioon ottaen ehdottaa maalialueen siirtämistä pois lampirikkaalta alueelta. Sekin on paljon se ja oikeaan suuntaan. Siihen on luonnonsuojelualueen perustamista vaadittaessa tähdätty.

PDF

Vuosangan lampi- ja pienvesialueen luonnonolosuhteet ovat erityiset siten kuin ympäristönsuojelulain 42.1 §:n 4 kohdassa tarkoitetaan. Vieksillä on siinä Euroopan parasta. Jos EU:n lampirikkaimman maapläntin luonnonolosuhteet eivät erityiset olisi, niin minkä sitten? Alueella on paljon muitakin suojeluarvoja, kuten metsäpeurojen lisääntymisalueet ja petoja (ehkä jokihelmisimpukkakin). Sellaisen alueen luonnonolosuhteiden huonontaminen on kiellettyä, piste.

Sitokin raportissaan todistaa, että huonontavaa toimintaa lampialueella harjoitetaan.

Tämä ei esitä reikäjuustoa. Konsultti tietää hyvin, ettei tuollaiselle alueelle saisi myöntää huonontavalle toiminnalle ympäristölupaa. Tämä lainkohta on ehkä ykkössyy siihen, miksi toiminnanharjoittaja ja muut viranomaiset eivät ole halunneet tikullakaan lampialueen arvoon ja ominaisuuksiin koskea. Ne itse ovat pilaamisen aloittamisen aikoinaan sallineet ja pilaamisen aloittaneet. Luonnonsuojelualueen perustamisaloitteeseen ne antoivat porukalla ministeriölle vastineita, joissa ihmettelivät että mitä kumman lampialuetta se yhdistys mahtaakaan tarkoittaa, vaikka satavarmasti tiesivät. Ja ministeriö mielellään uskoi. Olihan se tehnyt vuonna 1999 sen järkipäätöksen, ettei silloin YVAa samalle alueelle tarvittu. Viimeistään Siton raportin jälkeen pitää tietää. Mokat voisi vielä korjata. Ympäristökeskus sanoo, että alueelle kehittyy luonnontilaiset metsät, kun sen antaa olla.

Aiheesta aiemmin:

10.1.2008 Vuosanka kansallispuistoksi