Maavoimien Esikunta ja Kainuun ympäristökeskus ovat antaneet Vaasan hallinto-oikeudelle vastineet yhdistyksen tekemään valitukseen Keljon polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupapäätöksestä. Yhdistys sai vuorostaan mahdollisuuden vastavastineeseen, minkä antoi 28.12.2009. Ei ole hyväksyttävää, että Vuosangan kokonaisuutta nakerrettaisiin pikku paloiksi ja ympäristölupia vyöryttämällä haettaisiin ja myönnettäisiin palaselle kerrallaan.

PDF