Yhdistys pyysi 4.1.2010 Kainuun ELY-keskukselta kannanottoa Vuosangan meluselvityksen puutteista. Yhdistystä huolestuttaa mahdollisuus, että viranomaiset olisivat saaneet vajaaksi ja virheelliseksi tiedettyä melutietoa. ELY-keskus antoi pyyntöön ja samalla kaupan päälle Öykyrämäen melun tilanteesta lausunnon. Siihen on liitettynä meluasioissa ympäristöhallinnon asiantuntijatahona nykyään toimivan Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto. Lausunnoista käy niiden puutteista ja virheellisyyksistä huolimatta selväksi, että ympäristölupa tarvitaan koko toiminnalle. Vuosangan meluselvityksestä ei todellakaan ole sen todistajaksi, ettei tarvittaisi.

PDF

 

Yhdistys teki 5.2.2010 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Maavoimien Esikunnan menettelyistä. Esikunta on pantannut yhdistykseltä tärkeää melutietoa kohta jo vuoden verran. Osallistuminen vaihekaavoitukseen ja vaikuttaminen muihin asioihin eivät tehokkaasti onnistu, ellei tiedetä tosiasioita. Yhdistys vastasi Kainuun ELY-keskukselle ensi hätään lähettämällä sille kantelun tiedoksi. Vaikka paperitulvaa pitäisi välttää, lähetettiin vastaus tiedoksi myös Vaasan hallinto-oikeudelle, koska sille oli ELY-keskus lausunnotkin tiedoksi lähettänyt.

PDF

Aiheesta aiemmin:

15.12.2009 Melua Hyrynsalmentiellä