Yhdistys teki joulukuussa Kuhmon kaupungille vireillepanon Vuosangan alueen rakennusluvista ja kiinteistöveroista. Teknisen lautakunnan valvontajaoston 30.3.2010 pöytäkirjan pykälien 23 ja 27 mukainen suunta on asianmukainen. Kiinteistöverojen osalta jaosto päätti siirtää asian veroviranomaiselle. Vuosangan alueen rakennuslupien ja muiden asioiden osalta se siirsi asian Kuhmon kaupunginhallitukselle.

PDF

Kaupunginhallituksen 27.4.2010 esityslistan pykälässä 107 todetaan, että kaupunginhallitus päättää tarvittaessa mahdollisista muista valvontajaoston tarkoittamista jatkotoimenpiteistä. Yhdistyksen tiedossa ei ole, että valvontajaosto olisi päätöksessään tarkoittanut tiettyjä jatkotoimenpiteitä. Valvontajaosto päätti vain

”saattaa muilta osin Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen 15.2.2010 lähetetyn sähköpostiviestin kaupunginhallituksen tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten”.

Osapuolten tiedossa on koko ajan ollut, että rakennuslupa-asia on siirrettävä toimivaltaiselle lakisääteiselle viranomaiselle ja siirrosta on ilmoitettava yhdistykselle. Kaupunginhallitus ei ole kyseisessä rakennusluvan tarveasiassa toimivaltainen.

Aiheesta aiemmin:

15.2.2010 Liikaa rahaa? – Kuhmo ei kaipaa Vuosangan kiinteistöveroja