Vaihemaakuntakaavan vaikutuksia on jo puolitoista vuotta arvioinut viranomaisjäsenistä koostettu työryhmä. Sen luonteesta ei varmaa selvää ole suostuttu kertomaan, vaikka miten kysyy. Vaihtoehtoja on lähinnä kaksi: työryhmä on kuntalain 17 §:n mukainen toimikunta (mikä se selvästi on), tai se on epävirallinen kahvittelukerho, eli pelkkä muotoseikka. Kumpi siis, kun sen tietäminen olisi tärkeää vaihekaavan osallisille? Näillä pitää olla asianmukainen mahdollisuus esittää mielipiteensä työryhmän velvollisuuksista ja sen tekemistä ratkaisuista. Nyt se on estetty. Yhdistys teki asiassa vireillepanon.

PDF

Työryhmää koottaessa on miesenergia ollut arvossaan. Alunperin oli 20-henkisessä ryhmässä 2 naista! Nyt on kolme. Tasa-arvolain mukaan pitäisi naisia olla valittuina vähintään 40 % eli 8, eikä lain henki vielä sittenkään toteutuisi. Kainuulaiset ja muualta tulleet ukot päättävät yhteistuumin mikä kaava on Kainuun naisille hyväksi.

Toimikunta kokoontui viimeksi 4.3.2010 ja julkisti muistion. Siitä nähdään suunniteltuja Vuosangan jatkotoimia. Pykälässä 6 mainittu tarjouspyyntö löytyy jonkun aikaa sähköisessä julkisten hankintojen tietokanta HILMAssa. Kokouksen naiskiintiö oli tällä kerralla joko 20 % tai 25 %, riippuen siitä ketkä lopulta jäseniksi osoittautuvat. Sihteeri on sihteeri.

PDF