Marraskuussa 2008 yhdistys kuuli, että vaihekaavan vaikutusten arviointi -työryhmä oli perustettu jo kuukausia aikaisemmin ja pelkistä viranomaisista. Se oli kaavan virallisen valmistelureseptin, osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS), vastainen veto. Yhdistys oli pitänyt selvänä avoimuutta ja ryhmään mukaan pääsyä, kun niin OAS:sta oli luettavissa. Kuntayhtymä kieltäytyi antamasta yhdistykselle työryhmän ensimmäisestä kokouksesta laadittua muistiota. Panttasi sitä puoli vuotta ja antoi vasta, kun oli saanut yhdistyksen kantelun tuloksena oikeuskanslerilta selvityspyynnön. Muutti sitten toukokuussa 2009 OAS:ia, ettei yhdistyksen jäsenyyspuheita tarvitsisi enempää kuunnella. Kuntayhtymän antoi kanteluun 9.4.2009 selvityksen ja vielä toisen selvityksen kantelun laajennukseen.

PDF