Yhdistys esitti mielipiteensä vaihekaavan ehdotuksesta.

PDF

Uutisista on saatu lukea Kainuun Prikaatin vahvistumisesta. Ne eivät vaikuta vaihekaavan valmisteluun millään tavalla sen osallisten vinkkelistä. Väitteitä Vuosangan laajentamisen välttämättömyydestä ei ole tähänkään mennessä puuttunut eikä vaihekaavan eteneminen ja valmistuminen ole ollut vähääkään kiinni Puolustusvoimien eikä maakuntakaavoittajan tahdon puutteesta. Prikaatin komentajan tuoreet lehtilausunnot ja muu hypetys voidaan jättää vaihekaava-asiassa yhtä lailla omaan arvoonsa.

Luultavaa on, että vaihekaava olisi jo ajat sitten vahvistunut ja olisi lainvoimainen jonkin näköisenä, ellei sillä yritettäisi polkea lakia. Paikallisten ihmisten sinnikkyys tai mielipiteet eivät sen kulkua ole hidastaneet. Laki sen on tehnyt. Isänmaallisuutta ei edistä, että paikallisten isänmaallisten ihmisten odotetaan ummistavan silmänsä näkemiltään lainvastaisuuksilta.

Tykistö lopetti kovapanosammunnat Vuosangassa huhtikuussa 2011 eikä harjoittele siellä tänäkään vuonna, vaikka ampumista ei mikään ole estämässä. Puolustusvoimat on aivan itse, kenenkään pakottamatta, halunnut siirtää harjoittelun Rovajärvelle. Täytyyhän sen näinollen olla koulutus- ja kustannustehokasta. Niinpä Puolustusvoimat voisi ystävällisesti kertoa kaavan osallisille ja muillekin kainuulaisille, mitä se on oikein tavoitellut ammuntojen keskeyttämisellä, jos Vuosangassa kuitenkin pitäisi päästä myöhemmin tykeillä ampumaan. Jääkö jäljelle muuta kuin tarve hurmata korkein hallinto-oikeus, kunnes se olisi useat Vuosanka-prosessinsa läpikäynyt? Saako oikeus paikkansapitävää tietoa?

 

Taustaa

Kainuun maakuntahallitus ilmoitti asettaneensa Kainuun 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksen nähtäville 9.1.–10.2.2012 väliseksi ajaksi.

Vuodentakaisessa 14.1.2011 jutussa vaadittiin Natura-arviointien tekemistä. Nyt niiden tekemistä on sitten ”harkittu” ja ne muka tarpeettomiksi havaittu. Yhdistyksen muistutuksesta on luettavissa kuinka harkittiin. Ei käy.